Đánh giá tình hình, hiệu quả thực hiện về giáo dục trẻ em DTTS, đặc biệt là trẻ em DTTS rất ít ngườiSáng 21/11, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Unicef tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ thuật tham vấn, góp ý báo cáo “Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình, hiệu quả thực hiện về giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt […]

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Unicef tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ thuật tham vấn, góp ý báo cáo “Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình, hiệu quả thực hiện về giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là trẻ em DTTS rất ít người”. Ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Simme Vis, Trưởng Chương trình giáo dục của Unicef Việt Nam cùng các nhà quản lý, chuyên gia có liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Giàng A Chu nêu rõ: Những thành tựu đạt được của ngành Giáo dục đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thể hiện qua sự phát triển của các chỉ tiêu như quy mô giáo dục, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, tỷ lệ học sinh đến trường… đã tạo điều kiện nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác giáo dục cho trẻ em DTTS, đặc biệt là trẻ em DTTS rất ít người vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, tồn tại như: chính sách chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, công tác quản lý, kiểm tra giám sát, chất lượng dạy học ở một số nơi chưa đạt yêu cầu…

Theo đánh giá của dự thảo Báo cáo, công tác xây dựng đề án, ban hành chính sách đôi khi chưa thật cụ thể, sát hợp với các vùng miền, chậm sửa đổi bổ sung; chưa cân đối được mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chính sách với nguồn lực, thời gian, tổ chức thực hiện; một số thủ tục để thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên còn phức tạp nên triển khai chậm, không kịp thời.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; khẳng định những kết quả đạt được cũng như chỉ ra tồn tại, hạn chế và kiến nghị những giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục vùng DTTS, miền núi phát triển.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông cho rằng: mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận song giáo dục vùng DTTS, miền núi còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm, hỗ trợ, đề xuất giải pháp phù hợp hơn. Chia sẻ về những chính sách Ủy ban Dân tộc đã và đang tham mưu cho Chính phủ, trong đó có chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực DTTS, tuyển dụng cán bộ là người DTTS, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông mong muốn Quốc hội, các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, ưu tiên để nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS, miền núi.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn thiện báo cáo. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khẳng định việc nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện về giáo dục trẻ em DTTS, đặc biệt là trẻ em DTTS rất ít người có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giải quyết những thách thức, khó khăn trong phát triển giáo dục vùng DTTS và miền núi, nhằm thu hẹp khoảng cách về giáo dục trong thời gian tới.

PV

Tin khác đã đăng