Đánh giá tác động trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020Ngày 27/9/2021, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải đã chủ trì cuộc họp góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn các xã, thôn ĐBKK giai đoạn 2016-2020. Tham dự có đại diện một […]

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc đã báo tình hình thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBDT đã triển khai sớm đến các địa phương. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương cho thấy, vướng mắc lớn nhất là ý kiến của Bảo hiểm xã hội về việc mua thẻ bảo hiểm cho đối tượng là người DTTS đến hết năm 2021 và giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg .

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tham gia nhiều ý kiến, trong đóng tập trung góp ý xoay quanh việc cấp thẻ bảo hiểm cho các đối tượng là đồng bào DTTS theo Quyết định 861/QĐ-TTg. Các ý kiến cho rằng cần chủ động trong việc hỗ trợ đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo sự liên thông trong thực hiện chính sách, đảm bảo quyền lợi cho đồng bào DTTS, đảm bảo công tác an sinh xã hội; cân nhắc việc bổ sung dự toán thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến hết năm 2021. Việc xây dựng chính sách bảo hiểm cần đảm bảo hợp lý, nên trình và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm vấn đề đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị các Bộ, ngành liên quan thống nhất đề xuất Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách bảo hiểm đến hết năm 2021, theo tinh thần góp ý của BHXH là vận dụng hài hòa chính sách; bám sát thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, khẩn trương thực hiện, giảm thiểu tối đa thiệt thòi cho đồng bào, không cứng nhắc theo phân định khu vực trong thực hiện chính sách bảo hiểm; nhanh chóng xây dựng chính sách bảo hiểm tốt hơn cho giai đoạn 2022-2025 với tinh thần chính sách bảo hiểm toàn dân, lo cho dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Tin khác đã đăng