Đánh giá kết quả chính sách tín dụng vùng dân tộc thiểu sốSáng 23/3/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức phiên họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và các nội dung triển khai chính sách […]

Quang cảnh phiên họp

Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước và một số bộ, ngành.

Thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội dành riêng cho đồng bào DTTS đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH, ổn định an ninh trật tự tại địa phương…

Theo Báo cáo của NHCSXH, tính đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 233.426 tỷ đồng. NHCSXH đang quản lý tổng dư nợ đạt 226.197 tỷ đồng, với hơn 7,9 triệu món vay của trên 6,4 triệu khách hàng còn đang dư nợ. Trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào DTTS thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng, với doanh số vay là 162.519 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 106.515 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 56.004 tỷ đồng. Bình quân một hộ đồng bào DTTS đạt 39,4 triệu đồng (bình quân chung toàn quốc là 35 triệu đồng).

Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Dân tộc phát biểu ý kiến

Dư nợ tại vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 114.622 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng dư nợ của NHCSXH, với gần 3,9 triệu món vay của trên 3,1 triệu khách hàng đang còn dư nợ; dư nợ bình quân một hộ trong khu vực đạt 37 triệu đồng (bình quân chung toàn quốc là 35 triệu đồng). Dư nợ bình quân một xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 21,7 tỷ đồng.

Thời gian qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó: có trên 2 triệu hộ thoát nghèo, thu hút và tạo việc làm cho trên 165 nghìn lao động (trên 18 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); giúp 211 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào DTTS được vay vốn học tập; xây dựng hơn 1,4 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 216 nghìn căn nhà ở…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Ủy ban Dân tộc đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo nghiên cứu khả thi, là cơ sở để Chính phủ xây dựng Chương trình MTQG trong thời gian tới. Trong đó, 3/10 dự án có sự tham gia của vốn tín dụng chính sách xã hội với tổng số vốn dự kiến là 42.399 tỷ đồng, bao gồm: Dự án 1- Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án 3- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án 6- Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG như: tại từng dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu chưa quy định cụ thể cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, xác nhận đối tượng thụ hưởng để triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng; tại Dự án 3, quy định hạn mức, thời hạn, lãi suất cho vay chưa phù hợp với quan điểm giải pháp về chính sách tín dụng…

Ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu ý kiến

Ngoài ra, các đại biểu đã cùng trao đổi các ý kiến, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến việc xây dựng Nghị định hướng dẫn triển khai chính sách tín dụng và các nội dung, chính sách đặc thù trong triển khai của Chương trình MTQG. Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá các tác động của chủ trương ban hành chuẩn nghèo mới cho giai đoạn tới; khả năng tích hợp nguồn vốn của các chính sách tín dụng và sự thích ứng của người dân đối với khả năng thụ hưởng các cơ chế đặc thù, chính sách mới. Trong đó, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương để sớm đưa Chương trình MTQG vào triển khai.

Kết luận phiên làm việc, ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của NHCSXH trong thời gian qua, nhất là việc góp phần vào việc phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đồng tình với báo cáo của NHCSXH, ông Hà Ngọc Chiến thống nhất đề xuất kiến nghị bố trí 100% nguồn vốn từ ngân sách cho vốn tín dụng để thực hiện Chương trình MTQG. Đề nghị NHCSXH cần gắn các chính sách tín dụng với việc tính toán, cân đối các nguồn lực để thực hiện; mở rộng chính sách theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay cho các dự án sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho đồng bào; tăng dự nợ, nghiên cứu giảm lãi suất vay cho phù hợp… để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG trong thời gian tới.

Tin khác đã đăng