Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc triển khai chương trình công tác năm 2017Chiều ngày 17/1, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. […]


Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016”

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy; Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi ủy Chi bộ các Vụ, đơn vị trực thuộc Đảng ủy cơ quan UBDT; đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh. Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương III tham dự qua hệ thống họp trực tuyến.

Theo dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, năm 2016, Đảng ủy cơ quan đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành kế hoạch công tác năm 2016 đã đề ra.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng với việc triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo UBDT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị Trung ương khóa XII; quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; ban hành Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ban hành Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về “Tăng cường kỷ luật hành chính, không sử dụng rượu, bia buổi trưa của các ngày làm việc và hút thuốc lá đúng nơi quy định” và Nghị quyết của Đảng ủy về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ cơ quan UBDT”…; tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ngày càng được phát huy.

Cùng với đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên để chỉ đạo công tác của Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016. Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc và chỉ định bổ sung cấp ủy trực thuộc khi có biến động về nhân sự; công tác phát triển đảng được cấp ủy thường xuyên quan tâm, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên…

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017, việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương (khóa XII), thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 tiếp tục đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân nói chung và của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan UBDT nói riêng. Toàn Đảng bộ tập trung chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch năm 2017 của ngành với 5 nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung trong dự thảo báo cáo và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự và yêu cầu thường trực Đảng ủy tiếp thu tất cả các ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo và chương trình làm việc năm 2017 của BCH Đảng bộ khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Về kết quả thực hiện công tác Đảng năm 2016, đồng chí Bí thư Đảng ủy cho rằng: Trong năm qua, Đảng ủy cơ quan đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng Vụ, đơn vị. Mặc dù chưa có quy chế chuyên biệt về sự phối kết hợp giữa Đảng ủy và Ban Cán sự Đảng nhưng mối quan hệ phối hợp báo cáo hai chiều đã thể hiện rõ trách nhiệm của các bên; chế độ thực hiện công tác họp định kỳ theo điều lệ của Đảng vượt chỉ tiêu; trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò dân chủ của tập thể, cá nhân lãnh đạo được nâng cao; xử lý được một số vấn đề còn tồn đọng, tạo được sự đồng thuận, an tâm trong tổ chức đảng… Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế yếu kém còn tồn tại như: Chưa phát huy được hết vai trò lãnh đạo của các chi bộ; nhiều đơn vị chưa có sự chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch và thực hiện các Nghị quyết tại cơ sở; việc theo dõi, quản lý ở cơ sở còn chưa tập trung…

Năm 2017, Đảng bộ cơ quan UBDT cần tập trung thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp gồm: Các chi bộ tập trung thực hiện tốt các quy chế làm việc của BCH, BTV, Ban Cán sự Đảng và các chương trình, nội dung hành động, quán triệt việc kế hoạch hóa nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ công tác; rà soát các quy chế, quy định, phân công hợp lý đối với công tác đảng, từng bước xây dựng tốt các nội dung để chuẩn bị cho đại hội các chi bộ trong thời gian tới; quán triệt sâu sắc công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng đối với từng đảng viên, tập trung vào Nghị quyết TW khóa XII; Ủy ban Kiểm tra tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra giám sát để từng bước có sự điều chỉnh, đổi mới.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan UBDT đã biểu dương và trao tặng Giấy khen cho 3 Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016”.

Kim Thu

Tin khác đã đăng