Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 36, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 06/6/2019, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 36, khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày Dự thảo báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019. Dự thảo báo cáo đánh giá: Trong tháng 5/2019, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án, chính sách dân tộc và miền núi trình Chính phủ. Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Chủ động phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 6/2019, Đảng ủy cơ quan đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo UBDT phê duyệt, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các Đề án theo Chương trình làm việc năm 2019 của Ban Cán sự Đảng UBDT đã ban hành. Tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tháng 5/2019. Một số ý kiến đại biểu đóng góp về đẩy nhanh tiến độ xây dựng “Đề án tổng thể Đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030” cùng một số Đề án, chính sách khác. Một số ý kiến đề nghị bổ sung nhiệm vụ tháng 6/2019 việc xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc và Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) gắn với Kết luận 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông; công tác phối hợp tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) giữa Báo Dân tộc và Phát triển và Tạp chí Dân tộc; hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên UBDT; việc duy trì chế độ thông tin, báo cáo, công tác cải cách hành chính…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả công tác đảng đã đạt được trong tháng 5/2019. Theo đó, các chi bộ đảng đã bám sát thực hiện quyết liệt các nội dung đề ra. Về việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc cần tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu. Thực hiện nghiêm việc duy trì thông tin, báo cáo trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, các kế hoạch công tác của Công đoàn, Đoàn Thanh niên… Tập trung đánh giá, chỉ đạo các hoạt động để chuẩn bị cho sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Tin khác đã đăng