Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2018Ngày 18/01/2019, tại trụ sở, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2018. Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các ủy viên Ban […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị

Dự thảo báo cáo công tác Xây dựng Đảng khẳng định: Năm 2018, Đảng bộ cơ quan UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức hoạt động; tích cực phối hợp cùng Ban Cán sự Đảng để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng theo chương trình làm việc năm 2018 đã đề ra. Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy cấp trên được Đảng ủy cơ quan và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng trọng tâm. Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao. Dự thảo Báo cáo khẳng định: Trong năm 2018, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng và đảng viên, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng ủy cơ quan UBDT triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đánh giá: Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra tại chi bộ các vụ, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: các chi bộ được kiểm tra đã thực hiện, triển khai nghiêm túc công tác đảng, thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, không phát hiện vi phạm. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Quang cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Cụ thể: Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy cơ quan với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo UBDT để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các vụ, đơn vị; động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tham mưu xây dựng các đề án, chính sách vùng dân tộc và miền núi. Nắm bắt kịp thời, thường xuyên tư tưởng, nguyện vọng và đời sống của đồng bào các DTTS; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị trên các mặt công tác. Kịp thời động viên cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể…

Các đại biểu tham dự Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy và báo cáo Kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Một số ý kiến cho rằng, trong năm 2019, Đảng ủy cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc xây dựng đề án và chính sách dân tộc, giao nhiệm vụ, cụ thể hóa tới từng vụ, đơn vị. Cần có giải pháp trong việc nêu gương, về tăng cường kiểm tra chéo, tập huấn công tác đảng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng có chọn lọc, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng ủy cơ quan UBDT. Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Trong năm 2019, chi bộ các vụ, đơn vị phải chủ động thực hiện sinh hoạt chuyên đề (như văn hóa công sở, cải cách hành chính, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở). Trước mắt, lựa chọn làm điểm tại các tổ chức đảng như: Vụ Chính sách Dân tộc, Văn phòng Điều phối 135, Học viện Dân tộc. Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn mong muốn Đảng ủy và các chi bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chủ động  trong công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen cho 04 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan UBDT đã công bố các quyết định về việc khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ cơ quan UBDT. Theo đó, biểu dương, khen thưởng 4 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; biểu dương, khen thưởng 53 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tin khác đã đăng