Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Lần thứ 39, Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 23/10/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Lần thứ 39, Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy […]

Đồng chí Nông Quốc Tuấn- Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị

Thực hiện Thông báo kết luận số 349-KL/BCSĐ ngày 14/3/2019 của Ban Cán sự Đảng tại cuộc họp ngày 13/3/2019, UBDT có công văn số 1123/UBDT-TCCB ngày 04/10/2019 gửi Ban Chấp hành Đảng bộ xin ý kiến danh sách bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ và tương đương giai đoạn 2016-2021. Ngày 16/10, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức họp xem xét đề nghị của UBDT và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến về danh sách bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ và tương đương giai đoạn 2016-2021.

Tại Hội nghị, ông Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã đọc Tờ trình xin ý kiến về rà soát quy hoạch và quy hoạch Lãnh đạo cấp vụ và tương đương và phiếu xin ý kiến Đảng ủy về danh sách giới thiệu bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ giai đoạn 2016-2021 đối với chức danh vụ trưởng và tương đương tại 15 vụ, đơn vị; phó vụ trưởng và tương đương tại 14 vụ, đơn vị. Hội nghị đã thực hiện các bước rà soát, bổ sung quy hoạch, nguyên tắc thực hiện trên cơ sở thảo luận công khai, dân chủ, đúng quy định.

Tin khác đã đăng