Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 38Ngày 05/9, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 38, Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Tham dự có các ủy viên Ban […]

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày Dự thảo Báo cáo công tác Xây dựng Đảng tháng 7 và 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019. Dự thảo báo cáo nêu rõ: Trong hai tháng, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy cấp trên tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019, nhất là việc tham mưu xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030; đến nay, Dự thảo Đề án đã được Chính phủ thống nhất thông qua, đồng thời ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ký trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tám. Đã phối hợp lãnh đạo tổ chức thành công Hội thảo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Nghị quyết số 24 và Chỉ thị số 45 “Công tác thể chế và kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS”. Lãnh đạo, chỉ đạo các vụ, đơn vị tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo; tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc…

Trong tháng 7 và 8, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên. Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; chủ động phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực với nội dung, hình thức sinh hoạt phong phú. Các tổ chức đảng thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận. Cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; giữ gìn kỷ luật hành chính, kỷ luật phát ngôn; chưa phát hiện đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 9/2019, Đảng bộ cơ quan đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo UBDT phê duyệt, trọng tâm là hoàn thành các đề án theo chương trình làm việc năm 2019 của Ban Cán sự Đảng UBDT đã ban hành. Phối hợp với Ban Cán sự Đảng thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021; quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; Hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình biên giới, hải đảo và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta”. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo công tác Xây dựng Đảng tháng 7 và 8 đồng thời có một số ý kiến đóng góp cho nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019. Cụ thể: Chỉ đạo tổ chức tốt cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính và phát huy sáng kiến trong công tác cải cách hành chính” năm 2019 của UBDT, chỉ đạo Đại hội Chi đoàn thanh niên cấp vụ, đơn vị; chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thanh niên tình nguyện; tổ chức Tết Trung thu cho các cháu là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan UBDT.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả công tác Đảng đã đạt được trong hai tháng và yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp, chú trọng việc triển khai và xây dựng các đề án, chính sách, công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị, công tác cải cách hành chính. Bí thư Đảng ủy khẳng định: Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, đã quán triệt sâu sắc, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, thể hiện trách nhiệm của Đảng ủy, trách nhiệm của đảng viên trong việc củng cố và nâng cao tinh thần đoàn kết trong cơ quan UBDT. Công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến, nâng cao được trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng. Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các tổ chức đảng rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các đề án, thực hiện rà soát bổ sung lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, thực hiện tốt cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính và phát huy sáng kiến trong công tác cải cách hành chính” năm 2019…

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan UBDT đã thực hiện quy trình kết nạp đảng viên mới, ra Nghị quyết kết nạp 03 đảng viên mới và công nhận đảng viên chính thức 02 đảng viên dự bị theo ủy quyền của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tin khác đã đăng