Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc: Hội nghị trực tuyến chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhSáng ngày 10/11/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng bộ cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước […]

PGS.TS. Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBDT; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ; Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể cơ quan; lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo và nêu gương vào trong công tác và sinh hoạt, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong UBDT.

Theo PGS.TS. Bùi Đình Phong, chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được tổ chức học tập vào thời điểm này là rất thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Để việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả tốt, Đảng bộ cơ quan UBDT đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt, thiết thực.

Việt Cường

Tin khác đã đăng