Đảng bộ cơ quan UBDT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020Ngày 31/5, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị đã nghe […]

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT trình bày Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 4, 5; nhiệm vụ công tác tháng 6/2018. Trong hai tháng, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, như: việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuẩn bị các điều kiện, nội dung và tổ chức làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận đạt kết quả tốt.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện tốt quy định về chế độ sinh hoạt, triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh trong Đảng bộ. Các tổ chức đảng trực thuộc đã triển khai nghiêm túc chương trình công tác năm 2018; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên. Cấp ủy các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo dự thảo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, 100% nhiệm vụ công tác tháng 4, 5 theo chương trình công tác năm 2018 đề ra đã hoàn thành và đạt kết quả tốt. Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; phục tùng sự phân công của tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được trong tháng 4, 5; Dự thảo báo cáo đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018. Cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy, Khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2018 đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ đạo 6 tổ chức đảng trực thuộc xây dựng báo cáo và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Quyết định số 716-QĐNS/TW ngày 29/3/2018. Chuẩn bị các nội dung để tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan đọc Tờ trình về việc kiểm tra, giám sát chi bộ năm 2018 với các nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát cụ thể.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả công tác đảng tháng 4, tháng 5, những kết quả đó có tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và quần chúng tạo động lực cho công tác chuyên môn. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng; đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát, đưa nội dung vào sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; trước mắt là sơ kết 6 tháng; nhận định rõ vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ủy ban Kiểm tra. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh tiếp tục triển khai tốt các hoạt động, các đợt sinh hoạt theo kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng. Các chi bộ, tổ chức đảng chuẩn bị tiến hành báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, làm cơ sở cho việc sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm của Đảng bộ cơ quan.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 26 đã biểu quyết, thống nhất chuyển đảng chính thức đối với 03 đảng viên dự bị thuộc chi bộ các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Hội nghị đã bầu bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 03 đồng chí: Lò Quang Tú, Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng, Chánh Văn phòng UBDT; đồng chí Điểu Mưu, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II và đồng chí Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan UBDT, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Nhà khách Dân tộc. Bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Cầm Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Phóng viên

Tin khác đã đăng