Đại hội đại biểu Công đoàn Ủy ban Dân tộc khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹpNgày 28/7, tại Hà Nội, Công đoàn Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”. Bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công […]

Bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và ông Cầm Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan UBDT tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn UBDT khóa VIII ra mắt tại Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía UBDT có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr; lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng các đại biểu đoàn viên Công đoàn UBDT. Về phía khách mời, có bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Công đoàn Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Khóa VII, Công đoàn UBDT nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho thấy, Công đoàn UBDT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy cơ quan UBDT, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Khóa VII Công đoàn UBDT đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của UBDT.

Bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn UBDT, Ban Thường vụ Công đoàn UBDT đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành Chương trình hành động toàn khóa, đã xây dựng các quy chế hoạt động, các nghị quyết chuyên đề sát thực với tình hình thực tiễn. Kịp thời quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn Viên chức Việt Nam và chỉ đạo của Đảng ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và đề ra biện pháp chỉ đạo phong trào.

Nhờ đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết công đoàn cấp trên. 100% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn. Hằng năm có trên 85% đoàn viên công đoàn được xếp loại đoàn viên công đoàn xuất sắc. 100% đoàn viên và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Giới thiệu cho Đảng để bồi dưỡng và kết nạp  30 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam… Đặc biệt, Công đoàn UBDT đã vinh dự đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Đại hội

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Công đoàn UBDT khóa VIII, Công đoàn UBDT tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, tổ nữ công; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra, Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn, góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn…

Thay mặt Đảng ủy cơ quan UBDT, ông Cầm Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt Đảng ủy cơ quan UBDT, ông Cầm Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhận định, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn UBDT đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của UBDT.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, ông Cầm Văn Thanh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn UBDT khoá mới cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; tích cực, thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hai là: Công đoàn UBDT cần nghiên cứu để có nhiều biện pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng phương châm của Đại hội “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, đa dạng hóa các hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động để vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn; đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, nhất là phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới hoạt động công đoàn gắn với đổi mới công tác chuyên môn.

Ba là: Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tích cực tìm biện pháp, tranh thủ các nguồn lực để góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Bốn là: Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Đất nước, của ngành… nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với việc tăng cường các hoạt động nữ công, hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

Năm là: Phải xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới. Tôi mong rằng các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công đoàn; phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn, khẩn trương phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, sớm cụ thể hoá Nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, quyết định, kết luận của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc.

Sáu là: Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động. Chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Công đoàn để các hoạt động của Công đoàn hoạt động hiệu quả hơn.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và biểu dương các hoạt động của UBDT đối với các tổ chức Công đoàn khối và đóng góp chung cho hoạt động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các hoạt động đã có nhiều khởi sắc, triển khai toàn diện các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và đạt được nhiều thành tích, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Bà Trần Thị Kim Anh đề nghị Công đoàn UBDT cần đẩy mạnh phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban phát huy hơn nữa tiềm năng trí tuệ của đoàn viên; thúc đẩy các phong trào thi đua; cùng lãnh đạo Ủy ban cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng; làm tốt vai trò thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; lắng nghe ý kiến cán bộ đoàn viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nhanh chóng ổn định tổ chức, kế thừa kinh nghiệm, hoàn thiện quy chế hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 người. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XI gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Công đoàn UBDT khóa VIII đã tổ chức họp Phiên thứ nhất. Kết quả Phiên họp thứ nhất, đã bầu bà Nguyễn Thu Minh – Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn; ông Đào Xuân Quy – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn; bà Phạm Thị Thúy Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số là Ủy viên.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 5 cá nhân; Ban Chấp hành Công đoàn UBDT tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017 – 2022.

Bà Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen của Công đoàn VCVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn UBDT khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 tặng Giấy khen cho 6 tập thể…

…và 7 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2017 – 2022.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng