Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên lần thứ III năm 2019Sáng ngày 10/12/2019, UBND tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III, năm 2019. Dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua (2014-2019), từ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của nhiều chương trình, dự án, diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh còn 47.336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,08% (giảm 9.878 hộ nghèo, với tỷ lệ 11,06% so với năm 2014).

Trong 5 năm, vùng đồng bào DTTS của tỉnh đã được đầu tư, xây dựng 428 công trình hạ tầng, góp phần giúp bà con ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục… cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, đội ngũ trí thức là người DTTS ngày càng tăng cao, góp phần tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải biểu dương, chúc mừng kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên trong 5 năm qua. Thứ trưởng cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, thách thức và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về công tác dân tộc, xác định nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm; Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề cho thanh niên DTTS, có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên DTTS đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp; Đẩy mạnh thông tin truyền thông, hỗ trợ nâng cao mức độ tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản cho đồng bào; Từng bước xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của các dân tộc.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc ; 04 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đã bầu 42 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Theo: Nghĩa Hiệp (baodantoc.vn

Tin khác đã đăng