Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III – năm 2019Trong 2 ngày 17 – 18/10, tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc.

Tham dự Đại hội có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Phan Văn Hùng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và 250 đại biểu tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho gần 70.000 đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đại hội các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần III năm 2019 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương.

Trong 5 năm (2014 – 2019), các nguồn vốn Trung ương và tỉnh đã đầu tư gần 66 tỷ đồng thông qua các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đến nay, KT-XH của vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh đang từng bước phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,4% năm 2015 xuống còn 21,88% cuối năm 2018. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,3 triệu đồng/người/năm. 100% số xã có điện lưới quốc gia, 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm, 15/110 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (tăng 15 xã so với 2015)…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân của tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện tốt, hiệu quả các chính sách dân tộc trong giai đoạn vừa qua.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc để tạo đột phá về phát triển kinh tế và thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, đồng thời quan tâm bảo tồn văn hóa, các giá trị tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu…

Tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã trao Bằng khen của UBDT cho 05 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc. UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 27 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, công tác dân tộc trên địa bàn.

Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II – năm 2020, tại Hà Nội.

Hồng Phúc (Báo DT&PT)

Tin khác đã đăng