Đại hội Chi bộ Nhà khách dân tộc nhiệm kỳ 2017 – 2020Sáng 15/9, tại 145- Trích Sài, Hà Nội, Chi bộ Nhà khách Dân tộc – Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự Đại hội có đồng chí Lê Sơn Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng , Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cùng toàn thể […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải (ngoài cùng bên phải) chúc mừng Chi ủy Nhà khách nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Nhà khách Dân tộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chi bộ và của cấp ủy cấp trên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được chi bộ quan tâm, duy trì triển khai thực hiện. Đảng viên của chi bộ nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghiêm Điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, yên tâm công tác.

Giai đoạn 2017-2020, Nhà khách Dân tộc đứng trước rất nhiều, khó khăn, thách thức, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành Dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc và đưa vào khai thác sử dụng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã đưa ra các phương hướng, mục tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với tinh thần “Đổi mới – Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo”.

Với tinh thần nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí và thông qua Nghị quyết với 100% đảng viên tán thành. Đồng chí Bùi Thiện Lạc, Phó Giám đốc phụ trách  Nhà khách Dân tộc được bầu là Bí thư Chi bộ .

KT

Tin khác đã đăng