Công đoàn Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017Ngày 14/4, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban Chấp hành Công đoàn UBDT tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017; trao tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc […]

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016

Trong Quý I, BCH Công đoàn đã phối hợp với chính quyền chăm lo, hỗ trợ vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017  vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Cũng nhân dịp đầu Xuân 2017, BCH Công đoàn đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm khích lệ, động viên tinh thần đoàn viên; tổ chức thành công Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan UBDT. Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban cùng Bí thư Đảng ủy và BCH Công đoàn đã giải đáp mọi thắc mắc về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

 BCH Công đoàn  thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng,động viên, chia sẻ khó khăn đồng thời giải quyết kịp thời những phát sinh về tư tưởng, qua đó tạo sự phấn khởi, đoàn kết và yên tâm công tác cho đoàn viên.Ban nữ công công đoàn đã phát huy vai trò của mình, vận động nữ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như tích cực tham gia phong trào  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với công tác bình đẳng giới; quan tâm công tác cán bộ nữ, phát huy tài năng, trí tuệ và nâng cao vị thế của phụ nữ, đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.Công tác xã hội từ thiện cũng được công đoàn quan tâm. Trong quý I,công đoàn Uỷ ban đã phát động toàn thể đoàn viên đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ quỹ vì Trường Sa, Hoàng Sa.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ủy ban cũng đã triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra; thực hiện việc thu và trích nộp công đoàn phí đầy đủ theo quy định.

Về phương hướng, nhiệm vụ  trọng tâm công tác quý II năm 2017, BCH Công đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục đổi mới, triển khai kịp thời đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Công đoàn cấp trên tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viện thực hiện tốt văn hóa công sở, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm;  xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với chủ đề năm 2017 của Tổng Liên đoàn là “Năm vì lợi ích đoàn viên”; duy trì và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành; tiếp tục duy trì và thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm tra giám sát các tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận; tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội các Công đoàn trực thuộc, tiến tới Đại hội Công đoàn UBDT lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V; tiếp tục kiện toàn các tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận trực thuộc theo quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công đoàn đạt được trong thời gian qua.Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Bí thư Đảng ủy đề nghị: Công đoàn cơ quan tập trung cao độ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo các tiêu chí của Công đoàn cấp trên. Đặc biệt, là thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phải chú trọng đến hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động; phải thể chế nhiệm vụ, đưa ra được các tiêu chí để thực hiện. Trong quý II, Công đoàn cũng phải chuẩn bị tốt các văn bản, lộ trình tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Cũng tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đã trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho 6 cá nhân thuộc Công đoàn UBDT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng