Công bố Quyết định sáp nhập các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban Dân tộcChiều 13/3, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã chủ trì Lễ công bố các Quyết định về việc sáp nhập Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng vào Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và chuyển […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao Quyết định điều động, biệt phái, bổ nhiệm cho lãnh đạo các Ban Quản lý của UBDT

Xuất phát từ thực trạng và tình hình hoạt động của 03 Ban quản lý dự án nêu trên, căn cứ theo quy định của nhà nước, Ban Cán sự Đảng UBDT đã quyết định sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam vào Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư chuyên ngành xây dựng nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, đảm bảo tính chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 99/QĐ-UBDT, ngày 08/3/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc sáp nhập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng vào Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng và chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam về BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ cũng công bố các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc điều động, biệt phái, bổ nhiệm công chức, cụ thể: Bổ nhiệm ông Đặng Hà Lự – Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng; điều động, biệt phái ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng đến nhận nhiệm vụ tại BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng; điều động, biệt phái ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc BQLDA ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam đến nhận công tác tại BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng, ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc BQLDA ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam; điều động, biệt phái ông Lê Mạnh Dương, Phó trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng đến nhận công tác tại BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng; điều động, biệt phái ông Nguyễn Văn Viên, Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng đến nhận công tác tại BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng; bổ nhiệm ông Trương Anh Tuấn, Phó Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi Lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh: Trước yêu cầu thực tiễn, việc tổ chức, sắp xếp lại tổ chức của 3 Ban quản lý được thực hiện trên cơ sở hài hòa, đảm bảo tính kế thừa, sự liên tục và phân công, phân nhiệm rõ ràng.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn sau khi tổ chức lại, tập thể Ban Quản lý cần bắt tay ngay vào công việc, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc xây dựng trụ sở UBDT; tập trung khắc phục, xử lý dứt điểm những công việc còn tồn đọng. Chúc tập thể Ban Quản lý luôn đoàn kết, nhất trí, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất.

Thay mặt các đồng chí được điều động, biệt phái, bổ nhiệm phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, ông Đặng Hà Lự – Giám đốc BQLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng cảm ơn Lãnh đạo UBDT đã tin tưởng, quan tâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ. Sau khi thành lập, Ban Quản lý sẽ bắt tay ngay vào công việc để triển khai các nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao, cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng