Công bố chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai Len giai đoạn 2017-2020áng ngày 20/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai Len giai đoạn 2017-2020. Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và bà Cáit Moran, Đại […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và bà Cáit Moran, Đại sứ Ai Len tại Việt Nam cùng công bố thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan

Tham dự Lễ công bố có đại diện Lãnh đạo một số Bộ, ngành và các tỉnh thụ hưởng từ nguồn vốn viện trợ: Trà Vinh, Kon Tum, Quảng Trị, Hà Giang, Hòa Bình; cơ quan viện trợ Ai len (Irish Aid); lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ Chính sách dân tộc, Vụ Hợp tác Quốc tế cùng một số Vụ, đơn vị của UBDT.

Giai đoạn 2011-2016, thông qua Irish Aid, Chính phủ Ai Len đã hỗ trợ cho các xã ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 với tổng nguồn vốn viện trợ 30,29 triệu Euro. Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các địa phương đã góp phần tăng thêm các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân ở xã ĐBKK, tạo tiền đề vật chất để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các công trình đã phát huy được hiệu quả đầu tư, giúp đồng bào DTTS có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Trên cơ sở đánh giá cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài trợ và những nỗ lực từ cấp trung ương đến địa phương, Chính phủ Ai Len đã phê duyệt Chiến lược hỗ trợ quốc gia giai đoạn 2017 – 2020 gồm: Hỗ trợ tài chính 12 triệu Euro của Chính phủ Ai Len cho Chương trình phát triển các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi (Chương trình 135). Khoản viện trợ nhằm hỗ trợ cải thiện hạ tầng kinh tế-xã hội và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho các vùng DTTS tại 5 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh (thỏa thuận tài trợ ký ngày 15/11/2017 giữa Ủy ban Dân tộc thay mặt Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Ai Len thay mặt Chính phủ Ai Len). Bên cạnh đó là khoản hỗ trợ 600.000 Euro cho dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả của các chương trình và chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 (Thư tài trợ ký ngày 11/12/2017 giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai Len).

Khoản hỗ trợ này sẽ góp phần giảm nghèo vùng DTTS thông qua cơ chế của Chương trình 135 nhằm cải thiện đời sống kinh tế-xã hội của người dân sống tại những xã ĐBKK ở vùng DTTS và miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các khu vực và các nhóm DTTS của Việt Nam.

Các khách mời tham dự Lễ công bố

 Tại Lễ công bố, bà Cáit Moran, Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam khẳng định: Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan là một trong những hoạt động trọng tâm và quan trọng nhất trong những hỗ trợ từ phía Ai Len cho Chính phủ Việt Nam. Gói hỗ trợ sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ lâu dài giữa Đại sứ quán Ai Len và Ủy ban Dân tộc – đối tác hữu nghị của Ai Len trong nhiều năm qua. Bà cũng cho biết, Đại sứ quan Ai Len rất ấn tượng bởi những đổi thay tại vùng DTTS và miền núi Việt Nam trong những năm vừa qua, những gói hỗ trợ đã góp phần tác đồng tích cực, thay đổi hiệu quả vùng DTTS và miền núi. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được nâng cấp; người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, được cung cấp vốn để sản xuất và giao thương; phụ nữ nơi đây được xóa bỏ rào cản, tự chủ và phát huy hết khả năng của  mình… Cũng theo bà Cáit Moran, phía Ai Len bắt đầu thực hiện chiến lược mới và tiếp tục cam kết phát triển nhiều mặt, mở ra cách tiếp cận mới nhằm giải quyết những thách thức cộng đồng DTTS của Việt Nam đang phải đối mặt. Bà cũng mong rằng, các đối tác sẽ tích cực xây dựng để tạo nên một cộng đồng phát triển; hy vọng trong 4 năm tiếp theo, hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân đang gặp khó khăn tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ công bố

 Thay mặt Ủy ban Dân tộc và cộng đồng các DTTS được hưởng lợi từ chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến gửi lời càm ơn sâu sắc tới Chính phủ và Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam qua 2 gói hỗ trợ trị giá 12 triệu Euro cho Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn và gói hỗ trợ 600.000 Euro cho dự án hỗ trợ kỹ thuật. Bộ trưởng nhấn mạnh, thông qua nguồn viện trợ và những hỗ trợ từ phía Ai Len còn hàm chứa tình cảm sâu sắc của Chính phủ Ai Len dành cho Việt Nam và người DTTS còn khó khăn nhất của Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định: Sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những cam kết đã đề ra giữa hai cơ quan; sẽ phối hợp, tạo điều kiện để phía Ai Len và các cơ quan chức năng cùng kiểm tra, giám sát thực hiện nguồn vốn viện trợ. Bộ trưởng yêu cầu các tỉnh được thụ hưởng nguồn vốn thực hiện đúng với cam kết và đạt hiệu quả nguồn vốn được tài trợ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cùng bà Cáit Moran đã cùng thực hiện nghi thức công bố thỏa thuận tài trợ cho Chương trình 135 và Thư tài trợ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao hiệu quả các Chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số” giai đoạn 2017-2020 (Dự án EMPS) tại Lễ công bố.

KT

Tin khác đã đăng