Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng tết Chôl Chnăm Thmây tới đồng bào KhmerNhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 (diễn ra từ ngày 13 – 16/4), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tới các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc […]

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh. (Ảnh tư liệu)

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn viết, thời gian qua, đồng bào dân tộc Khmer đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Nhân dân; khơi dậy và phát huy tiềm năng, tinh thần và nỗ lực phấn đấu; luôn đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn biểu dương các vị chư tăng, các chức sắc của Phật giáo Nam tông, những người tiêu biểu trong dân tộc Khmer đã luôn nêu cao vai trò Người có uy tín trong cộng đồng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động đồng bào tham gia các hoạt động do MTTQ Việt Nam phát động.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong bối cảnh đất nước và thế giới đang chống dịch Covid-19, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Qua đó đã tác động nhiều mặt đến đời sống của Nhân dân và tình hình kinh tế – xã hội của đất nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong rằng, các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chăm lo sản xuất; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức đón Tết cổ truyền phù hợp với tình hình; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19 để góp phần đem lại cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Theo: Hoài Dương (baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng