Chặng đường 10 năm của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu sốSau 10 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, là dịp nhìn lại quá trình phát triển, những thành tựu nổi bật của công tác dân tộc, chính sách dân tộc; đặc biệt là giai đoạn 2010-2020.   (nhandan.com.vn)

 

(nhandan.com.vn)

Tin khác đã đăng