Cần tiếp tục làm rõ các vấn đề lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu sốNgày 21/02, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Khuyến nghị lồng ghép giới trong các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030. […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe gợi ý một số vấn đề giới trong Chương trình MTQG và 10 nội dung lồng ghép giới do Hội LHPN Việt Nam khuyến nghị đưa vào các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đưa ra một số đề xuất như: Quản trị đảm bảo bình đẳng giới, cần có sự hỗ trợ về kỹ thuật để có thể đo được mức độ tham gia một cách thực chất của phụ nữ DTTS trong bộ máy quản lý địa phương, tham gia vào thiết kế, triển khai các dự án, tiểu dự án và phải có các chương trình nâng cao năng lực cho phụ nữ để sự tham gia thật sự có ý nghĩa; đối với các giải pháp đầu tư vốn con người đảm bảo bình đẳng giới, nên tập trung vào các vấn đề như: Cải thiện chất lượng sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao chất lượng, xóa bỏ các rào cản về văn hóa; nâng cao nhận thức các dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ em; tăng cơ hội kinh tế cho phụ nữ như lĩnh vực về đất cần vận động hỗ trợ chuyển sổ đỏ 1 tên sang 2 tên; lĩnh vực vốn cần nhân rộng mô hình tín dụng vi mô thành công với phụ nữ DTTS…

Hội LHPN Việt Nam bổ sung một số khuyến nghị cụ thể vào các hợp phần của Dự án như: Bổ sung chỉ tiêu 80% hộ DTTS nghèo có nhà vệ sinh hợp chỉ tiêu; đảm bảo tỷ lệ phụ nữ được đào tạo đạt từ 40-50%; nội dung bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cũng cần bổ sung nội dung lồng ghép giới; nâng cao năng lực cộng đồng cần bổ sung các tỷ lệ phụ nữ được tham gia nâng cao năng lực… Trong các Tiểu dự án, Hội LHPN Việt Nam cũng bổ sung các đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, ý kiến một số đại biểu và chuyên gia cho rằng, các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG cần cụ thể hơn bằng những số liệu, đồng thời đưa ra các nhận định về giới cũng như các khuyến nghị tích cực đề xuất lồng ghép giới vào phát triển bền vững vùng DTTS.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các đại biểu. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đề nghị Hội LHPN cần đưa ra những vấn đề liên quan đến giới cụ thể ở từng dự án chi tiết hơn nữa, đó sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chủ trì có được thông tin tổng hợp chính xác nhất. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đề nghị các bộ, ngành được Chính phủ giao nhiệm vụ cần khẩn trương hoàn thành chương trình gửi về cơ quan chủ trì là UBDT để trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới.

 

Xuân Thường

Tin khác đã đăng