Các chuyến bay trong nước

TUYẾN

SỐ HIỆU CHUYẾN BAY

GIỜ ĐI

GIỜ ĐẾN

Ha Noi – Nha Trang

VN 265 HANNHA

06h00′

07h40′

(Bay hàng ngày)

VN 267 HANNHA

14h10′

15h50′

VN 269 HANNHA

14h40′

16h20′

Nha Trang – Ha Noi

VN 264NHAHAN

08h30′

10h10′

(Bay hàng ngày)

VN 266 NHAHAN

16h40′

18h20′

VN 268 NHAHAN

17h10′

18h50′

Hà Nội – Đà Lạt

(Bay thẳng các ngày trừ thứ 2)

VN 277 HANDLI

11h00′

13h00′

Hà Nội – Đà Lạt

VN 217 HANSGN

11h00′

13h00′

(Bay transit qua TP Hồ Chí Minh)

VN 466 SGNDLI

15h25′

16h15′

VN 901 HANSGN

20h30′

22h30′

VN 464 SGNDLI

07h20’+1

08h15’+1

(+1:ngày hôm sau)

Đà Lạt – Hà Nội

(Bay thẳng các ngày trừ thứ 2)

VN 276 DLIHAN

13h20′

15h00′

Đà Lạt – Hà Nội

VN 465 DLISGN

08h45′

09h35′

(Bay transit qua TP Hồ Chí Minh)

VN 218 SGNHAN

11h30′

13h30′

VN 467 DLISGN

16h50′

17h40′

VN 234 SGNHAN

20h10′

22h10′

Hà Nội – Đà Nẵng

VN 311 HANDAD

06h05′

07h20′

(Bay hàng ngày – 4 chuyến/ngày)

VN 315 HANDAD

10h20′

11h35′

VN 317 HANDAD

14h30′

15h45′

VN 319 HANDAD

18h45′

20h00′

Đà Nẵng – Hà Nội

VN 310 DADHAN

08h10′

09h20′

(Bay hàng ngày – 4 chuyến/ngày)

VN 314 DADHAN

12h30′

13h40′

VN 316 DADHAN

16h35′

17h45′

VN 318 DADHAN

20h50′

22h00′

Hà Nội – Điện Biên

VN 492 HANDIN

09h40′

10h40′

(Bay hàng ngày -2 chuyến/ngày)

VN 494 HANDIN

13h20′

14h20′

Điện Biên – Hà Nội

VN 493 DINHAN

11h20′

12h20′

(Bay hàng ngày – 2 chuyến/ngày)

VN 495 DINHAN

15h00′

16h00′

Hà Nội – Huế

VN 241 HANHUI

06h00′

07h10′

(Bay hàng ngày – 3 chuyến/ngày)

VN 245 HANHUI

10h50′

12h00′

VN 247 HANHUI

19h50′

21h00′

Huế – Hà Nội

VN 240 HUIHAN

08h00′

09h10′

(Bay hàng ngày – 3 chuyến/ngày)

VN 244 HUIHAN

12h50′

14h00′

VN 246 HUIHAN

21h55′

23h05′

Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

VN 741 HANSGN

06h35′

08h35′

(Bay hàng ngày)

VN 213 HANSGN

08h30′

10h30′

VN 215 HANSGN

10h30′

12h30′

VN 217 HANSGN

11h00′

13h30′

VN 219 HANSGN

12h30′

14h30′

VN 225 HANSGN

15h00′

17h00′

VN 783 HANSGN

17h00′

19h00′

VN 227 HANSGN

17h00′

19h00′

VN 231 HANSGN

18h35′

20h35′

VN 901 HANSGN

20h30′

22h30′

Chuyến khuyến mại đêm

VN 2377 HANSGN

21h15′

23h15′

Chuyến khuyến mại đêm

VN 2399 HANSGN

21h30′

23h30′

TP Hồ Chí Minh – Hà Nội

VN 900 SGNHAN

06h30′

08h30′

(Bay hàng ngày)

VN 212 SGNHAN

07h30′

09h30′

VN 214 SGNHAN

09h30′

11h30′

VN 218 SGNHAN

11h30′

13h30′

VN 220 SGNHAN

14h00′

16h00′

VN 224 SGNHAN

15h35′

17h35′

VN 226 SGNHAN

16h30′

18h30′

VN 740 SGNHAN

17h30′

19h30′

VN 780 SGNHAN

18h00′

20h00′

VN 234 SGNHAN

20h10′

22h10′

Chuyến khuyến mại đêm

VN 2366 SGNHAN

21h15′

23h15′

Chuyến khuyến mại đêm

VN 2388 SGNHAN

21h30′

23h30′

TP Hồ Chí Minh – Hải phòng

VN 280 SGNHPH

06h00′

08h00′

(Bay hàng ngày)

VN 282 SGNHPH

17h50′

19h50′

Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh

VN 281 HPHSGN

08h45′

10h45′

(Bay hàng ngày)

VN 283 HPHSGN

20h35′

22h35′

Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc

VN 741 HANSGN

06h35′

08h35′

(Bay hàng ngày)

VN 481 SGNPQC

12h45′

13h45′

VN 213 HANSGN

08h30′

10h30′

VN 477 SGNPQC

11h50′

12h50′

TP Hồ Chí Minh – Phú Quốc – Hà Nội

VN 474 PQCSGN

07h30′

08h35′

(Bay hàng ngày)

VN 216 SGNHAN

10h30′

12h30′

Hà Nội – Đà Nẵng – Pleiku

VN 311 HANDAD

06h05′

07h20′

(Bay hàng ngày)

VN 343 DADPXU

08h10′

10h30′

Pleiku – Đà Nẵng – Hà Nội

VN 342 PXUDAD

08h10′

09h00′

( Bay hàng ngày)

VN 314 DADHAN

12h30′

13h40′

Hà Nội – Đà Nẵng -Quy Nhơn

VN 311 HANDAD

06h05′

07h20′

( Bay vào thứ 2,4,7)

VN 461 DADUIH

10h05′

11h05′

Hà Nội – TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn

VN 213 HANSGN

08h30′

10h30′

(Bay vào thứ 3,5,6,CN)

VN 458 SGNUIH

13h55′

15h20′

Quy Nhơn – Đà Nẵng – Hà Nội

VN 460 UIHDAD

08h25′

09h15′

(Bay vào thứ 2,4,7)

VN 314 DADHAN

12h30′

13h40′

Quy Nhơn – TP Hồ Chí Minh – Hà Nội

VN 436 UIHSGN

08h25′

09h45′

(Bay vào thứ 5,CN )

VN 218 SGNHAN

11h30′

13h30′

Hà Nội – Tuy Hoà

VN 456 SGNTBB

13h40′

14h55′

(Bay vào thứ 3,6,CN)

Tuy Hoà – Hà Nội

VN 457 TBBSGN

15h35′

16h50′

(Bay vào thứ 3,6,CN)

Vinh – TP Hồ Chí Minh

VN 375 VIISGN

14h15′

16h00′

(Bay hàng ngày)

TP Hồ Chí Minh – Vinh

VN 374 SGNVII

11h40′

13h25′

(Bay hàng ngày)

TP Hồ Chí Minh – Rạch Giá

VN 485 SGNVKG

06h20′

07h10′

(Bay hàng ngày)

Rạch Giá – TP Hồ Chí Minh

VN 484 VKGSGN

10h25′

11h10′

(Bay hàng ngày)

Nhấn vào đây để đặt vé trực tuyến.