Các báo, tạp chí cần tiếp tục khẳng định vai trò đối với sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núiNgày 13/6/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị giao ban Báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021 trong 6 tháng đầu […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chúc mừng và tặng hoa các báo, tạp chí nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các báo, tạp chí đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ. Cơ bản triển khai việc xuất bản đảm bảo đúng quy định. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị, đề cao trách nhiệm trong việc cải tiến nội dung, hình thức, chất lượng thông tin, nhằm phục vụ tốt đối tượng thụ hưởng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào DTTS; thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBDT, bộ, ngành, địa phương vùng DTTS, miền núi; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc. Các báo, tạp chí đã có chuyên trang, chuyên mục riêng tuyên truyền Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các báo, tạp chí đã đăng tải 1.200 tin, bài tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào; 500 tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; 800 tin, bài giới thiệu mô hình khởi nghiệp thành công; 2.000 tin, bài về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; 1.800 tin bài về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg còn một số tồn tại, hạn chế: việc cấp giấy phép, xuất bản các báo, tạp chí rất chậm đã ảnh hưởng đến công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phối hợp giữa UBDT và Bộ Tài chính về thẩm định kinh phí về xuất bản, phát hành và tạm ứng kinh phí còn chậm, ảnh hưởng tới việc xuất bản, phát hành của các báo, tạp chí; một số báo, tạp chí tuyên truyền nội dung, hình thức chưa phù hợp với công chúng, cơ cấu, vùng miền chưa cân đối…

6 tháng cuối năm 2019, các báo, tạp chí tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới vùng DTTS, miền núi; tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các đề án trọng tâm UBDT đã và đang xây dựng; tiếp tục tuyên truyền Đại hội đại biểu DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ III năm 2019; tuyên truyền Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019; tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với những kết quả đạt được trong thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các báo, tạp chí thời gian tới, đảm bảo thực hiện tốt công tác phát hành.

Ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền UBDT báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg trong 6 tháng đầu năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg. Thông tin, cập nhật về tình hình vùng DTTS, miền núi, tình hình công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, UBDT thực hiện rất nhiều việc quan trọng, trong đó có việc tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc; xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS, miền núi và vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Đề án phân định vùng đồng bào DTTS, miền núi…

Chia sẻ với những khó khăn ở vùng DTTS, miền núi, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh cho biết: trách nhiệm của các cơ quan báo, tạp chí đối với vùng DTTS, miền núi còn rất nhiều trăn trở, do đó đề nghị các báo tăng cường hơn nữa việc đưa thông tin, tuyên truyền tới đồng bào DTTS, nhưng phải phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn các báo, tạp chí sẽ có nhiều sáng tạo hơn, nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò đối với sự phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Nhân dịp hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019). Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng những bó hoa tươi thắm tới các báo, tạp chí.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng