Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc gắn với khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tại địa phươngTừ ngày 30/11-01/12/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc gắn với khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tại địa phương. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban, ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng […]

Từ ngày 30/11-01/12/2018, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc gắn với khảo sát tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tại địa phương. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban, ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì Lớp bồi dưỡng. TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tham dự, giảng bài cho Lớp bồi dưỡng. Tham dự Lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT và gần 40 cán bộ công chức, viên chức UBDT.

TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giảng bài tại Lớp bồi dưỡng

Tại Lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm giảng bài về một số vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh nhiều nội dung liên quan đến dân tộc thiểu số (DTTS) trên thế giới; khái quát, đặc điểm cơ bản của các DTTS Việt Nam; bài học về công tác dân tộc từ lịch sử; kinh nghiệm quốc tế về công tác dân tộc. Cùng với đó, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm thông tin về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; hệ thống chính sách dân tộc của Việt Nam, thành tựu và những vấn đề đặt ra; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới…

Các đại biểu cũng được nghe bà Ân Thị Thìn, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh giới thiệu về một số chủ trương chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo và việc triển khai công tác dân tộc tại tỉnh Quảng Ninh. Bà Ân Thị Thìn nhấn mạnh: Ngoài những chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước thì tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng thành thị và vùng dân tộc, miền núi. 

Các đại biểu tham dự Lớp bồi dưỡng

Thay mặt Ban Tổ chức lớp, ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cảm ơn Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng và lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã truyền giảng các chuyên đề với nhiều nội dung ý nghĩa, bổ ích. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng trong việc tham gia Lớp bồi dưỡng của các đại biểu. Thông qua các chương trình, hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, các cán bộ công chức, viên chức của UBDT đã nắm được những kiến thức cơ bản về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh Lớp học

Trong khuôn khổ Lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã tìm hiểu thực tế, khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế – xã hội, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo; thực hiện công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm trong chuyến đi thực tế tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)

Thanh Huyền

Tin khác đã đăng