Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến chủ trì họp, cho ý kiến về đề tài khoa học cấp Bộ năm 2021Ngày 22/4/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi họp, cho ý kiến về đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Bộ năm 2021. Cùng dự có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cơ bản nhất trí với 7 nhiệm vụ KHCN năm 2021 do Vụ Tổng hợp trình; đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát, tích hợp, bổ sung đối với 5 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm đặt hàng là các chương trình, nhiệm vụ để thực hiện năm 2021.

Bộ trưởng gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai như: Mô hình tổ chức hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN; Nghiên cứu đề xuất Chiến lược công tác dân tộc hoặc Chiến lược phát triển các DTTS đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đánh giá thực trạng và đề xuất hệ điều hành tác nghiệp phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của UBDT giai đoạn 2021-2026; Rà soát, hoàn thiện và xây dựng hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS & MN giai đoạn 2021-2030…

Với nhiệm vụ cấp Bộ do vụ, đơn vị và các thành viên Hội đồng Khoa học đề xuất, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã đồng ý với đề tài: “Công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050” với điều kiện đề tài phải nhận được sự đồng ý, phối hợp triển khai từ Bộ Công an. Về đề tài “Bộ đội Biên phòng trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS trên địa bàn các tỉnh biên giới – Thực trạng và giải pháp”, Bộ trưởng đồng ý thực hiện với yêu cầu thay đổi tên đề tài cho phù hợp và phải được sự đồng ý, phối hợp triển khai từ phía Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu: Đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ phải phục vụ cho chính mục đích của UBDT, của các vụ, đơn vị. Ngoài việc giao các đầu mối thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cần chuẩn bị tốt nhân sự cho việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ. Bộ trưởng giao Vụ Tổng hợp làm đầu mối, phối hợp, làm việc với các vụ, đơn vị liên quan để bàn thảo việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ trong thời gian tới.

(Theo: Minh Thu – baodantoc.com.vn)

Tin khác đã đăng