Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt NamChiều 15/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cùng lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và bà Rana Flowers, Trưởng đại diện của UNICEF tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Nội dung của buổi làm việc tập trung vào các nội dung trọng tâm: đảm bảo quyền trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thông qua tác động của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN; vận động sự tham gia của các đối tác quốc tế hỗ trợ bằng hành động cụ thể và ngân sách để thực hiện các chương trình nghị sự cho trẻ em vùng DTTS&MN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm và đồng hành của UNICEF đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam ở vùng DTTS&MN, vùng biên giới, đặc biệt khó khăn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, UBDT đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Chương trình MTQG đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó sẽ góp phần chăm sóc trẻ em DTTS tốt hơn cả về thể trạng, tri thức và kỹ năng; đồng thời, đảm bảo trẻ em được tiếp cận dịch vụ xã hội một cách tốt nhất.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các dự án hợp phần của Chương trình MTQG có các mục tiêu và nội dung liên quan tới mục tiêu của Chương trình hợp tác quốc gia giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2022-2026 bao gồm: Dự án 5 “Phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em”; Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”…

Các dự án hợp phần của Chương trình MTQG có các mục tiêu và nhằm đảm bảo thực hiện các quyền của trẻ em, tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; giải quyết các vấn đề về trẻ em; bố trí nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em. Đồng thời, lồng ghép chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm và từng giai đoạn; quan tâm xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Bên cạnh sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là UNICEF. UBDT đánh giá rất cao vai trò của UNICEF và mong muốn UNICEF tiếp tục có sự hỗ trợ các giải pháp để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của UBDT trong xây dựng và triển khai Chương trình MTQG và phối hợp triển khai cuộc Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS. Bà Rana Flowers đã chia sẻ về việc thực hiện các ưu tiên cho trẻ em các nhóm dân tộc trong thời gian 5 năm tiếp theo và các dự định trợ giúp kỹ thuật của UNICEF với các bộ, ngành liên quan đến Chương trình MTQG.

Trong đó, bà Rana Flowers nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm mà UNICEF sẽ thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng DTTS&MN; triển khai Dự án giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ; đảm bảo tiếp cận nước sạch đối với vùng DTTS&MN; các nội dung liên quan đến biến đổi khí hậu như lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống lọc không khí tại các trường học vùng DTTS&MN; Tiếp tục thực hiện đánh giá báo cáo điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ (MICS) và triển khai các gói hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em do tác động của đại dịch Covid-19…

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh mong muốn UNICEF sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi nền kinh tế và đồng hành cùng UBDT trong các hành động dành cho trẻ em DTTS, thông qua việc triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Thay mặt UBDT, đồng bào các DTTS Việt Nam, nhất là trẻ em DTTS trân trọng cảm ơn UNICEF và cá nhân bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam. Thời gian tới, UBDT sẵn sàng cùng UNICEF thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, triển khai các hoạt động hợp tác vì trẻ em, vì sự phát triển bền vững của vùng DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng quà lưu niệm của UBDT cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Việt Cường

Tin khác đã đăng