Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Ủy ban Dân tộcNhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021), chiều ngày 18/6, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tới thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Vụ Tuyên truyền

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban đã tới thăm và chúc mừng: Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Trung tâm Thông tin. Tại các đơn vị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền của UBDT nhân dịp Ngày truyền thống báo chí Cách mạng Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan báo chí, tuyên truyền của UBDT thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong rằng, trong thời gian tới các cơ quan báo chí, tuyên truyền tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng Báo Dân tộc và Phát triển

Tới thăm và chúc mừng Báo Dân tộc và Phát triển, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, sau Đại hội XIII của Đảng, cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016, Đảng, Nhà nước sẽ cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, chính sách mới. Ủy ban Dân tộc với vai trò, vị thế của mình cũng sẽ tiếp tục thực hiện, tham mưu cho Đảng, Chính phủ về lĩnh vực công tác dân tộc và xây dựng chính sách dân tộc nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững vùng DTTS, miền núi. Để làm tốt công tác này, một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác truyền thông, tuyên truyền, đây chính là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi Báo Dân tộc và Phát triển nói riêng, các cơ quan báo chí, tuyên truyền nói chung cần phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng chia sẻ, trong bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0 hiện nay, báo chí được số hóa mạnh mẽ, từ đó đòi hỏi, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Dân tộc và Phát triển phải năng động, sáng tạo đổi mới các tác phẩm báo chí vừa hay về nội dung vừa đẹp về hình thức, đồng thời vận dụng được các công nghệ hiện đại vào quy trình làm báo. Ngoài ra, Báo Dân tộc và Phát triển cũng cần chú trọng tới vấn đề phát triển, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, phát triển kinh tế báo chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa, chúc mừng Tạp chí Dân tộc

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông và Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị chúc mừng Trung tâm Thông tin nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng