Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Dân tộc thiểu sốChiều 16/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã có cuộc làm việc với tập thể Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Dân tộc thiểu số (DTTS). Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ DTTS với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, đồng chí Lưu Xuân Thủy – Vụ trưởng Vụ DTTS cho biết, trong thời gian qua, Vụ DTTS đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao như: Tham mưu cho lãnh đạo UBDT thực hiện quản lý nhà nước về xác định tên gọi, thành phần các dân tộc Việt Nam; về bảo tồn và phát triển đối với các DTTS rất ít người; về bình đẳng giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vùng DTTS… Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các DTTS Việt Nam”; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; thực hiện chính sách đối với người có uy tín; thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025…

Toàn cảnh cuộc họp

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Lưu Xuân Thủy cũng báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT một số khó khăn, vướng mắc Vụ DTTS đang gặp phải trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, qua đó đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến chỉ đạo, như: Liên quan đến nhiệm vụ xây dựng Đề án xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc; nguồn ki