Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ủy ban Dân tộcChiều 20/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của UBDT đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông; […]

Quang cảnh phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, giai đoạn 2016-2020, UBDT đã triển khai một số hệ thống thông tin như: Cổng thông tin điện tử của UBDT; Trang tin Chương trình 135 và hệ thống báo cáo; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Cơ sở dữ liệu (CSDL) văn bản, chính sách; Quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Hệ thống đào tạo trực tuyến; CSDL về thực trạng kinh tế-xã hội (KT-XH) 53 dân tộc thiểu số (DTTS); CSDL nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Nhìn chung, UBDT đã triển khai thực hiện được hầu hết các nhiệm vụ, đề án chủ yếu trong mục tiêu kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, các hệ thống đã sử dụng công cụ tiên tiến, phù hợp với nhu cầu xây dựng và phát triển hệ thống tại thời điểm thiết kế. Hầu hết các hệ thống đã thiết kế với kiến trúc 3 lớp, đảm bảo an toàn thông tin khi phân tách giữa các lớp người dùng, lớp quản trị và lớp cơ sở dữ liệu. Cơ bản bố trí được tối thiểu các cặp 2 máy chủ cho mỗi lớp dịch vụ chính (bao gồm hoạt động chính và dự phòng). Đã có hệ thống tường lửa được thiết kế với tính năng cơ bản để bảo vệ. Đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống ứng dụng CNTT… Các hệ thống thông tin bước đầu đã đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin qua mạng máy tính, giảm hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian và chi phí giấy mực.

Trong giai đoạn 2021-2025, mục tiêu việc thực hiện Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, ứng dụng CNTT của UBDT tập trung vào: thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai; từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào DTTS.

Xây dựng một kênh thông tin trực tuyến giao tiếp giữa UBDT với doanh nghiệp và người dân nhằm tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; giải đáp về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tăng cường năng lực phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc. Thực hiện Chương trình chuyển đối số quốc gia trong lĩnh vực công tác dân tộc nhằm mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong vùng đồng bào DTTS.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo về kết quả thực hiện ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2021-2025. Một số ý kiến cho rằng, Ban Chỉ đạo cần đánh giá rõ hơn mức độ ứng dụng CNTT, cơ sở hạ tầng, tổ chức bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực tại UBDT; công tác mua sắm trang thiết bị CNTT cần đáp ứng sự đồng bộ; xây dựng chiến lược, kế hoạch chi tiết để các dự án có sự kết nối, thiết kế mang tính tổng thể; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CNTT, an toàn thông tin, diễn tập các kỹ năng ứng phó sự cố…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả thực hiện ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 và dự thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Thông tin – Cơ quan thường trực giúp việc của Ban Chỉ đạo cần rà soát lại nội dung kế hoạch đảm bảo tính hợp lý, đúng quy định; phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Kế hoạch tổng thể cần tách nhiệm vụ thường xuyên, danh mục dự án dự kiến đầu tư; xác định mục tiêu rõ ràng, thể chế hóa những nhiệm vụ cụ thể trong thẩm quyền, đảm bảo tính khả thi và công tác dự báo. Phối hợp với các vụ, đơn vị rà soát, thẩm định lại nội dung của kế hoạch, tránh chồng chéo…

Tin khác đã đăng