Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp trực tuyến về kết quả Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới xác định Chương trình Hỗ trợ ngân sách có mục tiêuSáng ngày 05/8, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên họp trực tuyến về báo cáo kết quả Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới xác định Chương trình DPO (Hỗ trợ ngân sách có mục tiêu). Tham dự phiên họp tại […]

Quang cảnh phiên họp.

Từ tháng 7/2021, UBDT và Ngân hàng Thế giới đã tiến hành hoạt động tham vấn với đại diện các Bộ, ngành để xây dựng Đề xuất trình Chính phủ phê duyệt tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu, đồng thời xây dựng Đề xuất khoản vay Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển của Ngân hàng Thế giới (tối thiểu 150 triệu USD) đi kèm với khoản viện trợ không hoàn lại của Quỹ Giáo dục Toàn cầu (25 triệu USD). Đây là hoạt động nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế, huy động bổ sung nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG).

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết: Vùng DTTS&MN của Việt Nam hiện còn rất khó khăn. Để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG, ngoài nguồn lực của Chính phủ, việc huy động các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, từ cộng đồng quốc tế, các định chế tài chính là rất quan trọng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn, báo cáo kết quả của Đoàn công tác sẽ là căn cứ để xác định các nội dung trọng tâm, lựa chọn nguồn vốn đáp ứng yêu cầu, phục vụ hiệu quả cho Chương trình MTQG. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, nỗ lực, tâm huyết của các thành viên trong Đoàn công tác, để góp phần xây dựng những đề xuất xác đáng, kịp thời.

Tại cuộc họp trực tuyến, các thành viên tham dự đã nghe ông Christopher Lemiere, Giám đốc Ban Phát triển con người của Ngân hàng Thế giới trình bày tổng quan về nhiệm vụ của Đoàn công tác, Chương trình DPO và báo cáo kết quả thảo luận của Đoàn công tác, tiến độ xây dựng đề xuất Chương trình DPO với các bộ, ngành có liên quan về khung chính sách.

Trên cơ sở đó, Đoàn công tác đề xuất: Trong tháng 8/2021, UBDT cần phối hợp với Ngân hàng Thế giới gửi văn bản chính thức đến các bộ, ngành về việc xin ý kiến góp ý đề xuất khung chính sách và chỉ số kết quả, xác định đầu mối trong công tác xây dựng, đề xuất Chương trình. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG sớm chủ trì triển khai, hoàn thành công tác thu thập nhu cầu đầu tư, xây dựng danh mục dự án đầu tư, thông tin về năng lực tài chính của địa phương về khả năng vay lại dư nợ công; Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kến cụ thể để thống nhất khoản vay, cơ chế tài chính; góp ý về tiêu chí lựa chọn địa bàn đầu tư, xây dựng dự án đầu tư, mức phân bổ vốn đầu tư, chủ đầu tư.

Tại cuộc họp trực tuyến, các đại biểu đã trao đổi về nội dung tài chính của Chương trình DPO, như: Nguồn vốn vay, viện trợ, điều kiện tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Quỹ đối tác Giáo dục toàn cầu (GPE) và điều kiện khoản vay Ngân hàng Thế giới. Những đề xuất về công cụ tài chính, phương thức giải ngân, phân bổ vốn vay viện trợ, tỉ lệ cho vay lại, thành tố ưu đãi, danh mục dự án; đưa Chương trình DPO vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các ý kiến cho rằng: Cần bảo đảm về khung chính sách, chủ trương đầu tư của Chương trình MTQG; đẩy nhanh tiến độ các bước công việc để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khoản vay từ Ngân hàng Thế giới.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao quy trình thực hiện Chương trình DPO, tán thành với ý kiến của các đại biểu tham dự. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng: Trong bối cảnh nguồn lực còn khó khăn, các khoản vay và viện trợ không hoàn lại dành cho Chương trình MTQG là rất quý. Tuy là Chương trình đặc thù, nhưng Chương trình MTQG cần tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật, cùng các điều kiện của nhà tài trợ và phải triển khai sớm nhất để tham mưu, báo cáo đầy đủ với Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu: Các vụ, đơn vị thuộc UBDT cần xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công đầu mối rõ ràng, đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình MTQG. Sớm hoàn thiện các thủ tục, xác định lộ trình, kế hoạch để triển khai việc vay vốn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bày tỏ mong muốn Ngân hàng Thế giới sớm có các văn bản cam kết nguồn vốn và thẩm quyền sử dụng nguồn vốn, làm cơ sở để UBDT, các bộ, ngành của Việt Nam đề xuất với Thủ tướng Chính phủ được kịp thời. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính sớm có các hướng dẫn về quy trình, thủ tục, trình tự, quy định về hồ sơ để đạt được sự thống nhất trong hoàn thiện các thủ tục. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cần có lộ trình, khung thời gian cụ thể, thống nhất khung chính sách với các bộ, ngành, nỗ lực hết sức mình để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG.

Tin khác đã đăng