Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban Dân tộcSáng ngày 19/4, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì buổi họp giao ban Lãnh đạo UBDT. Cùng dự có đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy, các đồng chí Thứ […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Cuộc họp giao ban đã được nghe đồng chí Lò Quang Tú – Chánh Văn phòng UBDT báo cáo kết quả công tác tuần 16, dự kiến kế hoạch công tác tuần thứ 17 của Lãnh đạo UBDT; đồng chí Hà Việt Quân – Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG) trình bày Tờ trình Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG (theo Tờ trình, đề nghị bổ sung Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG là đồng chí Hầu A Lềnh – Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT thay thế đồng chí Đỗ Văn Chiến – nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG). Đồng thời bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG 01 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Ban chỉ đạo Trung ương trong việc triển khai Chương trình MTQG, theo dõi một số địa phương và một số dự án, Tiểu dự án cụ thể thuộc Chương trình MTQG.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp giao ban, đồng chí Lưu Xuân Thủy – Vụ trưởng Vụ DTTS đã trình bày Dự thảo thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Theo đó, đề nghị Lãnh đạo UBDT có văn bản đôn đốc các địa phương chưa gửi hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ về dự thảo thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg, làm cơ sở triển khai Chương trình MTQG.

Cuộc họp đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận trong đó bổ sung thêm một số nội dung xoay quanh việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG; trong việc thực hiện báo cáo tuần, cần cập nhật kịp thời, chi tiết, cụ thể hơn; cần sớm triển khai việc thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Văn phòng UBDT tiếp thu các ý kiến phát biểu tại buổi họp, bổ sung đầy đủ số liệu. Bộ trưởng, Chủ  nhiệm lưu ý trong cách thức xây dựng báo cáo cần làm rõ những khó khăn, tồn tại, những bức xúc từ cơ sở (nếu có), cách giải quyết theo thẩm quyền, nhiệm vụ của UBDT. Văn phòng UBDT cần chủ động phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy nghiên cứu, sắp xếp và điều chỉnh lịch làm việc của Lãnh đạo UBDT cho phù hợp.

Về Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu chú trọng việc rà soát quy trình, văn phạm, bảo đảm đúng, đủ. Đối với việc thực hiện Quyết định 39/2020/QĐ-TTg, UBDT sẽ ký văn bản gửi các địa phương để đốc thúc, đảm bảo tính hiệu lực, tiến độ.

Với Ban Chỉ đạo các Chương trình trong và ngoài UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu rà soát, sớm kiện toàn nhiệm vụ của từng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, đảm bảo không sót việc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các Vụ, đơn vị tập trung rà soát công việc trong tuần theo tinh thần quyết tâm, quyết liệt, phân công, phân nhiệm rõ ràng; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, các quy trình, quy định của cơ quan, của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng