Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì hội ý Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 49Chiều ngày 29/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội ý trực tuyến Lãnh đạo UBDT tuần thứ 49. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng […]

Toàn cảnh cuộc hội ý tuần 49

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT công tác tuần thứ 48 cho thấy: Trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã làm việc với Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam; làm việc với Công ty Cổ phần công nghệ CMC; làm việc với Thanh tra UBDT; dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái; chỉ đạo, điều hành công việc chung của UBDT và các vụ, đơn vị phụ trách theo kế hoạch, chương trình công tác. Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã chỉ đạo các vụ, đơn vị theo các nhiệm vụ được phân công. Các vụ, đơn vị đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT; cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc hội ý tuần 49

Trong tuần thứ 49, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Các vụ, đơn vị tiếp tục quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; các quy định của UBND thành phố Hà Nội và của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBDT. Rà soát, đảm bảo hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021. Chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể; công tác thi đua, khen thưởng… đảm bảo chất lượng, tiến độ. Hoàn thiện kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp kế hoạch thực hiện Dự án, Tiểu Dự án thuộc Chương trình MTQG của các Bộ, ngành Trung ương; xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án, Tiểu Dự án thuộc Chương trình MTQG do UBDT quản lý; chuẩn bị hồ sơ dự thảo Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ…

Kết luận buổi hội ý Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị chủ động tham mưu, theo dõi các diễn biến, nội dung các chính sách có liên quan đến vùng đồng bào DTTS để triển khai các nhiệm vụ công tác. Ngoài các chương trình, chính sách do UBDT chủ trì, cần quan tâm đến những công tác phối hợp với các Bộ, ngành. Rà soát các văn bản có liên quan đến lĩnh vực ngành, các văn bản quy phạm pháp luật hằng năm; cập nhật thông tin mới; chú trọng báo cáo của các Bộ, ngành có liên quan đến vùng đồng bào DTTS để có tham mưu kịp thời. Chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch tổng kết năm 2021 của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Tổng hợp tham mưu Kế hoạch tổng kết công tác dân tộc năm 2021 của UBDT; giao Văn phòng UBDT xây dựng kế hoạch tổng kết toàn cơ quan, đảm bảo triển khai trong tháng 12/2021. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá, hoàn thành các nội dung công việc trước ngày 20/12/2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu các Vụ, đơn vị cần chủ động rà soát kế hoạch đang chuẩn bị trình Quốc hội, Chính phủ để đối chiếu, đề xuất nhiệm vụ. Bám sát kế hoạch ngân sách được giao năm 2022 để xây dựng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của Chính phủ. Rà soát tổng thể công việc, chú ý việc giải ngân, thanh quyết toán kinh phí. Hoàn tất thủ tục, chuẩn bị các điều kiện để Lãnh đạo UBDT đi thăm, chúc Tết năm 2022 tại các địa phương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tăng cường đôn đốc, giám sát các vụ, đơn vị được giao phụ trách, triển khai công việc đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình.

Tin khác đã đăng