Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XIIChiều 15/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Đảng ủy cơ quan UBDT đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến tham dự và trực tiếp […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc; BCH các tổ chức đoàn thể; tập thể lãnh đạo các Vụ, đơn vị; đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị lần này đã thảo luận, thông qua nội dung cơ bản các văn kiện: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; báo cáo tự kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; báo cáo công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; một số vấn đề về công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

 Trong từng nội dung thông báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã liên hệ thực tiễn với hoạt động của UBDT để các đồng chí cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các Vụ, đơn vị quán triệt kết quả Hội nghị ương lần thứ 7 đến các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị mình, tạo niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ UBDT, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết Hội nghị vào thực tiễn.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng