Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tháp tùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Quảng NgãiNgày 24/07, Đoàn Công tác của Chính Phủ do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy Viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi về công tác dân tộc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên BCH […]

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua. Đặc biệt là việc chăm lo cho đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh được cả hệ thống chính trị quan tâm, hỗ trợ, đem lại kết quả thiết thực, đời sống của đồng bào DTTS được nâng cao, tỷ lệ đói nghèo hàng năm giảm, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS vẫn còn cao, trên 51,46%; các mô hình kinh tế trong vùng đồng bào DTTS còn nhỏ lẻ… Để đạt được các mục tiêu phát triển KT-XH, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phải tập trung đầu tư, có các chính sách dành cho thế hệ trẻ là con em đồng bào DTTS để phát huy nguồn nhân lực tại chỗ, phát triển sản xuất, tập trung hơn nữa vào công tác giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các mô hình kinh tế phù hợp, thu hút đầu tư vào các huyện miền núi, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng phục vụ y tế, các chính sách bảo hiểm cho đồng bào DTTS; quyết liệt ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết; lưu giữ những nét đẹp của văn hóa truyền thống; phát huy vai trò của người uy tín, già làng, trưởng bản; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và bố trí cán bộ là người DTTS công tác tại các huyện miền núi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến

Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận những nỗ lực của các cấp, ngành tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện công tác dân tộc. Tỉnh Quảng Ngãi đã quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững, các hộ làm ăn kinh tế giỏi sẽ được biểu dương, khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên họ ngày càng phát triển hơn nữa. Đây là mô hình hay của tỉnh Quảng Ngãi cần được phát huy và nhân rộng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Văn Chiến đề nghị tỉnh cần tăng cường, bố trí thêm cán bộ là người DTTS công tác ở những vị trí chủ chốt của các huyện miền núi.

Lê Phương

Tin khác đã đăng