Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nghe báo cáo nội dung triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14Ngày 24/7/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức phiên họp báo cáo nội dung triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 (Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Tại buổi họp, ông Bùi Văn Lịch – Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc đã trình bày Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án 1 của Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG). Theo nghị quyết số 88/2019/QH14, Chương trình MTQG có 10 dự án thành phần, trong đó Dự án 1 là Chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ dân tộc thiểu só (DTTS).

Toàn cảnh buổi họp

Theo kết quả điều tra 53 DTTS, vùng DTTS còn 24.532 hộ chưa có đất ở. Căn cứ Nghị quyết 88/2019/QH14 và khả năng cân đối nguồn vốn, trong giai đoạn 2021-2025 giải quyết 60% nhu cầu của số hộ (tương đương 17.410 hộ), giai đoạn 2025-2030 giải quyết 40% còn lại. Về hỗ trợ nhà ở: Trong giai đoạn 2021-2025, giải quyết 60% nhu cầu (tương đương với 16.754/27/924 hộ), trong giai đoạn 2024-2030 giải quyết 40% còn lại (tương đương 11.170 hộ). Về đất sản xuất: Nhu cầu hỗ trợ trực tiếp là 210.400 hộ, giai đoạn 2021-2025, dự kiến giải quyết cho 126.240 hộ. Về nước sinh hoạt, nhu cầu nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 403.041 hộ, giai đoạn 2021-2025 giải quyết nhu cầu 90% là 362.736 hộ (theo Nghị quyết 88). Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ giải quyết nhu cầu của 60% số hộ theo mục tiêu đề ra.

Báo cáo về việc thực hiện Dự án 9 của Chương trình MTQG “Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn”,  ông Nguyễn Quang Đức – Vụ trưởng Vụ Địa phương I cho biết: Với mục tiêu duy trì phát triển và nâng cao vị thế các DTTS rất ít người, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững, Dự án sẽ hỗ trợ cho 16.079 hộ đổng bào DTTS với trên 74 ngàn khẩu (tổng mức tiền đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 7.191,98 tỉ đồng, giai đoạn 2026-2030 là 5.884,34 tỉ đồng.

Kết luận buổi họp, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến khẳng định: Nghị quyết 88/2019/QH14 là khung hành lang pháp lý chuẩn mực, vì vậy, các Vụ, đơn vị cần sớm triển khai các nội dung đúng, đủ theo Nghị quyết 88, đồng thời làm rõ các định mức hỗ trợ để triển khai. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu bổ sung thành viên cho Tổ Thường trực Đề án, đẩy nhanh tiến độ công việc trong quý III/2020.

Tin khác đã đăng