Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Học viện Chính trị Công an Nhân dânSáng 08/7/2020, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Đỗ Văn Chiến đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Công an Nhân dân (CAND) do Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện làm […]

Toàn cảnh buổi làm việc

Học viện Chính trị CAND được Đảng ủy Công an Trung ương giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án: “Những nhận thức mới về công tác dân tộc, tôn giáo và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an Nhân dân hiện nay”. Buổi làm việc là dịp để Lãnh đạo Học viện Chính trị CAND tìm hiểu, nắm thêm thông tin, tình hình về đời sống kinh tế – xã hội (KT-XH) của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong quá trình hội nhập. Từ đó, nhóm thực hiện Đề án thuộc Học viện Chính trị CAND sẽ đề xuất giải pháp về tình hình dân tộc, tôn giáo vùng đồng bào DTTS và những vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay dưới các góc độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phục vụ việc xây dựng Đề án.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã vui mừng thông báo với Trung tướng Trần Vi Dân và Đoàn công tác về một số nội dung trọng tâm của công tác dân tộc trong thời gian qua. Đặc biệt là việc Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến thông tin thêm một số vấn đề cần quan tâm về lĩnh vực dân tộc – tôn giáo vùng DTTS và miền núi trong thời gian tới đối với Trung tướng Trần Vi Dân và Đoàn công tác. Đồng thời, đề nghị trong quá trình xây dựng Đề án, Học viện Chính trị CAND cần tăng cường đi điền dã, có các nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công tác dân tộc để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương về các vấn đề dân tộc – tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh và Lãnh đạo một số vụ thuộc UBDT chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Học viện Chính trị CAND.

Đánh giá cao những thông tin và gợi mở của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, Trung tướng Trần Vi Dân cho rằng, những năm qua, công tác dân tộc đã và đang góp phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai Đề án “Những nhận thức mới về công tác dân tộc, tôn giáo và nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an Nhân dân hiện nay”, Học viện Chính trị CAND mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Lãnh đạo UBDT để Học viên có cách tiếp cận mới trong lĩnh vực dân tộc – tôn giáo thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Từ đó có những kiến nghị, giải pháp, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương.

(baodantoc.vn)

Tin khác đã đăng