Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt NamChiều 06/02/2020, tại trụ sở cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT), ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã có buổi làm việc với ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam. Quang cảnh buổi làm việc. Tại buổi […]

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến vui mừng thông báo với ông Ousmane Dione về việc Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Đề án Tổng thể). Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cảm ơn WB đã đồng hành, hỗ trợ xây dựng các Đề án thời gian qua và bày tỏ mong muốn WB tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để đánh giá sâu kết quả Điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2019, làm cơ sở để đưa ra các luận cứ đảm bảo tính khoa học trong xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia… Ngoài ra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị WB dành một nguồn viện trợ không hoàn lại để cùng triển khai một số mô hình thí điểm trong lĩnh vực như trồng trọt, tiêu thụ sản phẩm, chăm sóc sức khỏe trẻ em, vệ sinh môi trường vùng đồng bào dân tộc…Các kết quả triển khai sẽ được nghiên cứu, đánh giá để có những khuyến nghị kịp thời trong công tác thiết kế khung Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới.

Trao đổi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến, ông Ousmane Dione bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với UBDT trong quá trình triển khai thực hiện và WB cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nguồn tài chính bổ sung, hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam (kể cả vốn vay và viện trợ không hoàn lại). WB sẽ có các chuyên gia để hỗ trợ song song với các chuyên gia từ phía UBDT trong quá trình triển khai thời gian tới. Ông Ousmane Dione cho rằng: Trong việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, cần xác định rõ các hoạt động để có cách sử dụng nguồn vốn phù hợp, cần chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thiện các nội dung cam kết. Chú ý trong định mức phân bổ ngân sách, ưu tiên cho phát triển con người, tạo sinh kế. Có biện pháp để tránh sự chồng chéo về địa bàn với các chương trình, chính sách khác. Chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá.

Tin khác đã đăng