Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam – Ngài Eric SidgwickNgày 21/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã có cuộc làm việc với Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam – Ngài Eric Sidgwick trao đổi các nội dung kế hoạch liên quan tới thu hút nguồn lực ODA tài trợ cho […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Ngài Eric Sidgwick trao đổi tại buổi làm việc

Vui mừng thông báo với Ngài Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam về Đề án Tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội  thông qua tại Kì họp thứ 8 vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết, Đề án đề ra các giải pháp tổng thể nhằm thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế-xã hội vùng DTTS&MN, trong đó giải pháp quan trọng nhất, có yếu tố đột phá nhất là xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5 năm 2020 để triển khai thực hiện từ năm 2021.

Theo đó Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế – xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (CTMTQG) bao gồm các dự án thành phần sẽ giải quyết được những vấn đề cốt lõi như: Đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK); giải quyết việc làm gắn với sản xuất hàng hóa; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; giải quyết được những vấn đề đặc thù của vùng DTTS&MN liên quan tới quy hoạch sắp xếp lại dân cư, giải quyết khó khăn về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển các DTTS rất ít người… CTMTQG gia bao phủ toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, với yêu cầu xây dựng trong thời gian rất ngắn để vùng này có thể theo kịp các vùng kinh tế năng động khác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết: Trong điều kiện ngân sách nhà nước eo hẹp, nên nguồn vốn của CTMTQG này phải là nguồn hỗn hợp bao gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn ODA từ các tổ chức quốc tế và các nguồn vốn huy động từ xã hội. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề xuất hợp tác với ADB trong xây dựng CTMTQG, trong đó mong muốn phía ADB sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho UBDT, huy động các chuyên gia trong nước và quốc tế giúp UBDT xây dựng văn kiện CTMTQG để Chương trình sớm được phê duyệt, kịp tiến độ giải ngân vốn đầu tư ngay từ năm 2021.

Việc hỗ trợ kỹ thuật của ADB dự kiến sẽ gao gồm: Khảo sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu; tổ chức hội thảo vùng; xây dựng sổ tay hướng dẫn tổ chức và thực hiện CTMTQG; xây dựng các đề xuất dự án (trong CTMTQG đề xuất 8 dự án thành phần); điều tra, đánh giá và rút bài học kinh nghiệm từ hai chương trình MTQG đang thực hiện và ADB đã tham gia tài trợ; xây dựng bộ công cụ quản lý và điều hành CTMTQG; bộ văn kiện CTMTQG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với sự tham gia của các cơ quan liên quan và cộng đồng các nhà tài trợ…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và Ngài Eric Sidgwick – Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc

Qua trao đổi, Ngài Eric Sidgwick chúc mừng Đề án Tổng thể do UBDT xây dựng đã được phê duyệt, đây là một chương trình có những bước sáng tạo và đột phá. Việc tích hợp các chính sách sẽ rất hữu ích cho các đối tượng được hưởng lợi.

Ngài Eric Sidgwick và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trao đổi, bàn thảo nhiều nội dung xoay quanh vấn đề vốn vay cho việc thực hiện CTMTQG, đồng thời làm rõ hơn các quan điểm, phương hướng triển khai trong thời gian tới.

Ngài Eric Sidgwick khẳng định, phía ADB cam kết sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho UBDT. Đề nghị phía UBDT xây dựng các đề xuất hết sức cụ thể (như: thời gian, nhân lực, kinh phí…). Trước mắt, phía ADB sẽ xem xét các yêu cầu tài trợ trong thời gian ngắn hạn, sau đó sẽ đề cập đến các yêu cầu trong thời gian dài hạn.

Ghi nhận những kết quả trao đổi qua cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc quan tâm, giúp đỡ từ phía ADB là rất quan trọng để CTMTQG có thể kịp trình Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ 9 diễn ra vào tháng 5/2020. Với hiệu quả từ những nguồn vốn hỗ trợ cho các Chương trình của Việt Nam trước đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm tin tưởng sự hỗ trợ lần này của ADB dành cho CTMTQG phát triển bền vững kinh tế – xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục đem đến thành công lớn hơn.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng