Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Bà Réachbha FitzGerald – Phó Ban Phát triển Đại sứ quán Ai Len tại Việt NamNgày 14/3/2018, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã có cuộc làm việc với bà Réachbha FitzGerald, Phó Ban Phát triển Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam để đánh giá định kỳ tiến độ các khoản viện trợ theo năm tài khóa của Chính […]

Toàn cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc họp, hai bên đã cùng trao đổi, đánh giá tiến độ thực hiện các khoản viện trợ theo năm tài khóa: 2016, 2017 của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc Chương trình 135 và kế hoạch kiểm toán; các phương án xử lý kinh phí còn dư của năm tài khóa 2014, 2015; kết quả sử dụng kinh phí còn dư năm tài khóa 2011, 2012, 2013; kế hoạch tiếp nhận nguồn vốn viện trợ năm tài khóa 2018 (dự kiến tháng 10/2018); kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len tại các địa phương.

Bà Réachbha FitzGerald, Phó Ban Phát triển Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam cho biết, chuyến giám sát tại tỉnh Hà Giang năm 2017 đã cho thấy được những thành quả về sự nỗ lực từ cấp xã đến Trung ương trong việc sử dụng nguồn vốn. Cùng với đó là những tác động hết sức khả quan, nguồn vốn viện trợ đã đem lại sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống bà con các dân tộc nơi đây. Bà Réachbha FitzGerald cũng thể hiện sự quan tâm đến vấn đề tỷ lệ xã làm chủ đầu tư có sự biến động tương đối lớn giữa các năm và biểu mẫu báo cáo mới; kế hoạch của UBDT triển khai các khoản viện trợ trong năm 2018.

Trao đổi tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao hiệu quả các nguồn tài trợ. Đối với vấn đề xã làm chủ đầu tư, trong thời gian tới sẽ đưa ra một số giải pháp về hành chính và cần có chế tài trong việc cam kết giữa các bên về giao cho xã làm chủ đầu tư; đối với báo cáo tổng kết sử dụng nguồn vốn viện trợ cần thể hiện được việc đánh giá tác động của nguồn vốn viện trợ đối với người dân. Trong năm 2018, UBDT sẽ tổ chức một số cuộc thanh tra tại các công trình do Ai Len tài trợ, nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm tin tưởng rằng, với những thay đổi trong cách làm, hiệu quả của công tác quản lý sẽ được nâng lên, đồng thời cam kết sẽ điều hành tốt để đạt được các mục tiêu đặt ra.

Cũng tại cuộc làm việc, hai bên đã được nghe báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số” (Dự án EMPS) năm tài khóa 2017 và kế hoạch đóng gói hỗ trợ kỹ thuật năm 2016-2017.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trong năm 2018, Ban Quản lý dự án EMPS dự kiến sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: Lựa chọn các chuyên gia cho các lĩnh vực nghiên cứu; khảo sát sơ bộ cho nghiên cứu xây dựng Đề án Khmer; khảo sát cho nghiên cứu các chính sách dân tộc; tổ chức các hội thảo, tập huấn; tổ chức Hội thảo quốc gia về chính sách dân tộc, thực trạng và ý tưởng ban hành chính sách.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cho biết, việc hỗ trợ của Đại sứ quán Ai Len cho hoạt động của UBDT là rất quan trọng. Vì vậy trong năm 2018, UBDT xác định nhu cầu kỹ thuật và tự đề xuất, các nguồn vốn hỗ trợ được UBDT ưu tiên dành cho các đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Vai trò hỗ trợ của Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam sẽ được thể hiện rõ trong báo cáo đánh giá sau khi các đề án được Chính phủ phê duyệt.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng