Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc tại tỉnh Bắc GiangChiều ngày 17/01, đồng chí Đỗ Văn Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang về tình hình công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2017 trên […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Luân Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang cho biết, năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc, miền núi đã có nhiều thay đổi rõ nét, nhất là hạ tầng kinh tế – xã hội. Các chính sách giảm nghèo an sinh xã hội được triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra giám sát, lồng ghép một số chính sách. Trong tổ chức thực hiện Chương trình 135 và chính sách dân tộc đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới đạt hiệu quả, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu người dân, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế làm giàu, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh các chính sách chung của Nhà nước, tỉnh Bắc Giang đã triển khai một số chính sách riêng như: hỗ trợ các thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh theo Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND; Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1564/QĐ-UBND; phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020…

Đến nay, 100% số xã vùng dân tộc, miền núi, xe ô tô vào được trung tâm; 99,8% thôn, bản vùng dân tộc có điện lưới quốc gia; 100% các xã có Trường Tiểu học, THCS…, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm nhanh, mức bình quân gần 5%/năm. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, dân trí được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường.

Toàn cảnh buổi làm việc

 .Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đối với công tác dân tộc; ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Dân tộc tỉnh, đặc biệt là vai trò tham mưu của Ban Dân tộc đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến mong muốn trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác dân tộc; Ban Dân tộc tỉnh phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý: Tỉnh Bắc Giang cần quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ sở dữ liệu vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết tốt vấn đề tranh chấp đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực giáp ranh; thực hiện tốt Quyết định 402/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới…Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng gợi mở một số hướng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: mô hình trồng cây rừng gỗ lớn, có chính sách khuyến khích thôn, bản hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo…Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã đề nghị các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc quan tâm, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh để tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong giai đoạn tới.

(Nguồn: bacgiang.gov.vn)

Tin khác đã đăng