Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ thực hiện các đề án và nhiệm vụ cho các Vụ, đơn vị năm 2018Ngày 27/2, tại Trụ sở UBDT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi làm việc với các Vụ, đơn vị về giao nhiệm vụ thực hiện các đề án và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Tham dự có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Kế hoạch- Tài chính trình bày báo cáo rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2018, lãnh đạo các Vụ, đơn vị đã cho ý kiến về kế hoạch công tác, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số đề án, chính sách trọng tâm như: Đề án Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020; Đề án Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các DTTS Việt Nam; Đề án Đào tạo cán bộ xã cho vùng đồng bào DTTS; Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người DTTS giai đoạn 2018-2025…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể đối với từng Vụ, đơn vị. Căn cứ vào kế hoạch được giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị: Thủ trưởng các Vụ, đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết từng nhiệm vụ đảm bảo thực hiện hiệu quả, đúng thời gian, chất lượng. Các Vụ, đơn vị phải có bảng phân công nhiệm vụ chi tiết gửi Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài Chính, Văn phòng Ủy ban và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách trực tiếp (trước ngày 5/3). Trường hợp phải xin ý kiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, phải có ý kiến của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách.

Để đảm bảo nguyên tắc thực hiện, các Vụ, đơn vị phải trình Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến chỉ đạo tất cả các nhiệm vụ. Các vướng mắc về tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị làm việc trực tiếp với Chánh Văn phòng Ủy ban. Nếu cần thiết thì báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho ý kiến chỉ đạo.

Toàn cảnh phiên họp

 Để tạo điều kiện cho các Vụ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đối với các đề án, nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị  Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tiến cử người chủ trì thực hiện và có thể đề nghị chưng dụng, biệt phái cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban Dân tộc để triển khai thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng lưu ý: ngay từ những ngày đầu năm, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thực hiện báo cáo công việc hằng tuần, tháng, đăng ký lịch công tác tuần gửi trực tiếp cho đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm bằng văn bản. Giao Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, tham mưu thành lập Tổ giúp việc Lãnh đạo Uỷ ban để đôn đốc việc thực hiện các đề án, nhiệm vụ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn trên cơ sở khung kế hoạch, từng đồng chí trên cương vị của mình, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Phóng viên

Tin khác đã đăng