Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị sơ kết công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2018Ngày 05/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Vụ Tổ chức Cán bộ – UBDT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, […]

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngay từ đầu năm, Vụ TCCB đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ và các nhiệm vụ do lãnh đạo Ủy ban giao trực tiếp, như: Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và đề án vị trí việc làm; cải cách hành chính; công tác cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng; việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Trong các nhiệm vụ được giao, Vụ TCCB đã triển khai xây dựng Tiểu Đề án Phương án điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của UBDT; đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 của UBDT; xây dựng kế hoạch sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2019; rà soát, thẩm định khung năng lực vị trí việc làm của các Vụ, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp; nghiên cứu xây dựng tiêu chí, cách thức tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị phục vụ công tác bình xét thi đua; tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; tham mưu tổ chức thi tuyển công chức năm 2018; tham mưu tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi chính sách sắp xếp, ổn định dân cư và tổ chức Bảo tàng Dân tộc học về UBDT…

Kết quả các mặt công tác cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, tập thể lãnh đạo Vụ TCCB luôn thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới trong công tác lãnh đạo và tác phong, lề lối làm việc của công chức Vụ; đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ. Các nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Ủy ban giao cũng như các nhiệm vụ đột xuất được triển khai nghiêm túc, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ, còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa cao; việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đột xuất còn lúng túng.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Vụ TCCB định hướng tiếp tục hoàn thành 03 Đề án: “ Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào DTTS”, “Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cho người DTTS bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”, “Đề án cơ chế đặc thù tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người DTTS công tác tại vùng DTTS&MN”; xây dựng Tiểu Đề án về công tác tổ chức cán bộ theo Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi của 03 Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; hoàn thành việc xây dựng khung năng lực vị trí việc làm của các Vụ quản lý nhà nước, Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp; triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức năm 2018; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước của UBDT năm 2018; tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn các Vụ, đơn vị nhận xét đánh giá cá bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng; tham mưu hoàn thiện phần mềm và nhập dữ liệu quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

Thảo luận tại Hội nghị, công chức Vụ TCCB đã bổ sung các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả công tác trong 6 tháng vừa qua, như: Công tác phối hợp với các Vụ, đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là về công tác cải cách hành chính, xây dựng báo cáo về chỉ số cải cách hành chính; công tác đào tạo bồi dưỡng; công tác thanh niên; công tác rà soát đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc các Ban Dân tộc… Các ý kiến cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, qua đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được lãnh đạo Ủy ban giao trong 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Vụ TCCB trong 6 tháng đầu năm, tập thể lãnh đạo Vụ đã lãnh đạo thực hiện khối lượng lớn công việc có hiệu quả. Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tập thể lãnh đạo, chuyên viên Vụ TCCB trong 6 tháng cuối năm tiếp tục khắc phục những hạn chế, chủ động làm tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai xây dựng 3 Đề án; nghiên cứu, tham mưu việc tuyển dụng nhân sự bổ sung về Vụ TCCB đảm bảo năng lực và các tiêu chí về tuyển dụng; tham mưu nhân sự thực hiện việc số hóa hồ sơ cán bộ, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí làm ngoài giờ. Trong thực hiện công việc, cần tạo dựng tính chuyên nghiệp, đoàn kết, nỗ lực. Đối với những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban để đưa ra giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

Xuân Thường

Tin khác đã đăng