Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcTại Quyết định 2006/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đinh Quế Hải, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2010 – 2015 giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Đinh Quế Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức […]

Ông Đinh Quế Hải (Ảnh: Caobang.gov.vn)Tại Quyết định 2006/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đinh Quế Hải, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2010 – 2015 giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Đinh Quế Hải từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Theo: Chí Kiên (Nguồn: chinhphu.vn)

Tin khác đã đăng