Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Đức giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa phương ISáng ngày 24/4, tại Ủy ban Dân tộc đã diễn ra buổi công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, hàm Vụ trưởng, giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa phương I. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải […]

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Đức.

Tham dự buổi công bố Quyết định có lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương I.

Tại buổi công bố, đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ đối với đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đinh Quế Hải trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Đức được bổ nhiệm. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng, đồng chí Nguyễn Quang Đức trên cương vị mới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Địa phương I tiếp tục có những đóng góp xứng đáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức cảm ơn sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo UBDT đã tin tưởng, tín nhiệm trao cho đồng chí trọng trách quan trọng này. Đồng chí khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn đóng vai trò là người lãnh đạo gương mẫu, giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của Vụ mình; không ngừng tăng cường mối quan hệ với các Vụ, đơn vị cũng như các bộ, ngành, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc cũng như triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách trên địa bàn Vụ quản lý.

Lãnh đạo, công chức Vụ Địa phương I tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quang Đức.

Kim Thu

Tin khác đã đăng