Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ký kết quy chế phối hợp



Chiều 21/11/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan; trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Trước sự chứng […]

Trước sự chứng kiến của đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV Hà Ngọc Chiến đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Đến dự buổi Lễ có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV; lãnh đạo Bộ Công an…

Thực hiện Quy chế phối hợp số 02 ngày 11/02/2015, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong công tác trao đổi thông tin; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chính sách có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hai cơ quan; hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân tộc, an ninh, trật tự; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH); bảo đảm quốc phòng – an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi…

Sau gần 05 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 02, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đánh giá kết quả, đồng thời tiến hành sửa đổi, bổ sung toàn diện các nội dung của Quy chế phối hợp. Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 02, gồm 03 chương, 11 điều, đề cập toàn diện, đầy đủ về căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung, hình thức và phân công trách nhiệm của Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong công tác phối hợp…

Tại buổi Lễ, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV nêu rõ, với những quy định mới cụ thể về trách nhiệm của mỗi cơ quan được quy định trong Quy chế phối hợp, cơ quan tham mưu, giúp việc của hai cơ quan sẽ tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Hội đồng Dân tộc triển khai, thực hiện kế hoạch cụ thể nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan và thực hiện mục tiêu chung phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi…

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, chính sách nhằm phát triển KT-XH, ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc. Quyết liệt triển khai các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người. Vận động, tranh thủ Người có uy tín để phục vụ công tác xây dựng và bảo vệ ANTQ. Công tác công an trong vùng đồng bào các dân tộc đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần phát triển bền vững KT-XH, giải quyết tận gốc những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc ký Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 02 ngày 11/02/2015 sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau buổi Lễ ký kết, Văn phòng Bộ Công an, Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả; hàng năm luân phiên chủ trì đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Quy chế và thống nhất Kế hoạch phối hợp cụ thể trong năm tiếp theo…

Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, việc Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an ký kết Quy chế phối hợp công tác là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc; là việc làm thiết thực thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS và miền núi.

Để hoàn thành các nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Quốc hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai cơ quan cần bàn cụ thể hơn các nội dung để thể chế thành các văn bản quy phạm pháp luật trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc vùng DTTS và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù áp dụng cho vùng này cũng như lực lượng Công an và cán bộ làm công tác dân tộc; tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo, góp phần xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ, giữ vững sự ổn định chính trị vùng DTTS, miền núi, vùng biên giới…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

(bocongan.gov.vn)

Tin khác đã đăng