Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào CaiChiều 21/3/2019, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai về công tác dân tộc, triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa […]

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Lào Cai

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nông Đức Ngọc, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã thông tin về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài các chính sách thường xuyên đang triển khai, năm 2019, tỉnh Lào Cai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc, như: tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; tổ chức Hội thảo “Kết nối thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp cho đồng bào DTTS khu vực Tây Bắc”; tổ chức Hội nghị gặp mặt thầy mo, thầy cúng: trao đổi, đánh giá thực trạng và bàn các giải pháp bài trừ các phong tục, tập quán lạc hậu đang tồn tại trong đời sống của đồng bào dân tộc; tổ chức Hội thảo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai…

Tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ khó khăn và đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBDT tiếp tục quan tâm, bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và quan tâm, giải quyết kịp thời nhiều chính sách khác.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương chia sẻ thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh, trong đó, giáo dục, y tế, xây dựng thiết chế văn hóa… vùng đồng bào dân tộc đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo, vì vậy mong muốn UBDT tiếp tục phối hợp, giúp đỡ trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc để phát triển vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn; nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ ban hành thêm một số chính sách đặc thù, phù hợp với thực tế của tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chia vui và chúc mừng tỉnh Lào Cai về những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH; khẳng định tỉnh đã làm được nhiều việc quan trọng trong thực hiện công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc. Đối với một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh Lào Cai về một số chính sách, chương trình cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã trả lời, giải đáp, đồng thời đề nghị các vụ, đơn vị của UBDT quan tâm, hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Bộ trưởng, Chủ nhiệm lưu ý đến một số chương trình, dự án của tỉnh Lào Cai để triển khai, thực hiện tốt tại cơ sở.

Tin khác đã đăng