Biểu dương 92 người tiêu biểu có uy tín tỉnh Gia LaiNgày 19/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai (Gia Lai) tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương 92 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2014-2017. Các đại biểu người có uy tín tham dự buổi gặp mặt biểu dương. […]

Các đại biểu người có uy tín tham dự buổi gặp mặt biểu dương.

Đã có 15 người tiêu biểu có uy tín được UBND huyện Ia Grai đã tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai những năm qua đã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự.

Từ năm 2014-2017, đã tổ chức tuyên truyền, vận động chống vượt biên 94 lượt, xóa bỏ hủ tục “ma lai, thuốc thư” 39 lượt, sinh hoạt đạo trái phép 124 lượt; phối hợp cảm hóa giáo dục 408 đối tượng quản lý tại cộng đồng và thanh – thiếu niên hư hỏng tại các làng; tham gia hòa giải 1.182 vụ việc (trong đó có 327 vụ việc về hôn nhân gia đình, 331 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, 512 vụ tranh chấp khác).

(daidoanket.vn)

Tin khác đã đăng