Báo cáo về Đề án cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2021 và cơ chế thực hiện Đề án Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giớiSáng ngày 14/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban soạn thảo đã báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về Đề án cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2021 và cơ chế thực hiện Đề án Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc […]

Sáng ngày 14/9, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ban soạn thảo đã báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về Đề án cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2021 và cơ chế thực hiện Đề án Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải, Hoàng Thị Hạnh; lãnh đạo một số vụ, đơn vị của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì phiên họp

Thảo luận về dự thảo Đề án cấp báo, tạp chí cho vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2021, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, các đại biểu tham dự phiên họp đã phân tích, góp ý tập trung vào một số nội dung: chủ trương tăng hay giảm số lượng báo, tạp chí; tập trung nhiều hơn cho Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc để tăng cường tiếng nói của UBDT trong công tác chỉ đạo, định hướng; hình thức phát hành; công tác định hướng, giám sát, định kỳ kiểm tra, quản lý nội dung tuyên truyền, tránh trùng lặp và tập trung cho các đối tượng cụ thể của từng vùng, từng dân tộc; tăng cường phát hành bằng tiếng DTTS để phát huy hiệu quả tuyên truyền; công tác tổng hợp các báo cáo, đề xuất, kiến nghị của các địa phương và ý kiến của người dân được thụ hưởng; đánh giá đa chiều về tính hiệu quả của chính sách; các bảng biểu phụ lục liên quan của Đề án…

Đánh giá về chính sách cấp báo, tạp chí thời gian qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: thời gian qua, chính sách cấp báo, tạp chí đã phát huy hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu của đồng bào vùng dân tộc, miền núi và vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chính sách còn bộc lộ một số hạn chế như: nội dung thiếu tính thực tiễn, chưa có sự phù hợp cho từng vùng, miền, chưa có sự định hướng rõ ràng; hình ảnh minh họa ít, chưa đem lại nhiều tác động trực tiếp đến đồng bào; công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện chính sách chưa phát huy hiệu quả…

Với chủ trương giữ chính sách cho đồng bào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban soạn thảo hoàn thiện báo cáo sơ kết đánh giá một cách khách quan các hạn chế, làm rõ sự cần thiết kéo dài chính sách theo hướng ổn định, không tăng số lượng và đặc biệt là theo đúng nhu cầu của địa phương. Ngoài ra, thời gian tới cần nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý, phương thức phát hành để khắc phục các điểm còn tồn tại. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban soạn thảo Đề án tiếp thu các nội dung góp ý, khẩn trương hoàn thiện Đề án trong tháng 10/2018.

Về nội dung rà soát cơ chế thực hiện Đề án Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đề nghị Vụ Tuyên truyền và các vụ, đơn vị có liên quan của UBDT khẩn trương tiến hành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch để sớm triển khai các nội dung của Đề án.

Việt Cường

Tin khác đã đăng