Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu: Tuyên dương hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vữngThực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 863/UBND-HCTC ngày 09/3/2018 về việc cho phép Ban Dân tộc tổ chức các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer. Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2018, […]

Quang cảnh họp mặt. Ảnh: T.H

Theo báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc gắn liền với công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2017, thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc được triển khai thực hiện khá đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực, phủ kín các địa bàn vùng dân tộc thiểu số như: Chương trình 135 với tổng nguồn vốn được ngân sách Trung ương phân bổ trên 113 tỷ đồng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng; ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc, nhất là an sinh xã hội (đầu tư cho vay phát triển sản xuất, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, đỡ đầu hộ nghèo, giải quyết việc làm…); kết hợp chặt chẽ các chính sách của Trung ương đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộivà phát triển kinh tế, chính trị, xã hội tỉnh nhà.

Có thể nói, xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn, nhân văn của Đảng và nhà nước ta, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Những năm gần đây do đổi mới công tác lãnh đạo, huy động hiệu quả của cả hệ thống chính trị vào cuộc nên công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Thành tựu xóa đói giảm nghèo trong những năm qua đã góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững và thực hiện công bằng xã hội, đã có nhiều tấm gương điển hình chủ động vượt khó vươn lên phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Họp mặt, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các hộ nghèo đồng bào DTTS vượt khó, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thực sự đạt hiệu quả cao; đối với các hộ thoát nghèo tiếp tục vận dụng và phát huy cho được những kinh nghiệm quý từ cách làm ăn sinh lợi, để giúp đỡ, hướng dẫn lại cho những hộ còn nghèo khác biết cách vươn lên trong cuộc sống và tổ chức lồng ghép công tác giảm nghèo với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS.

Đ/c Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng tuyên dương cho hộ đồng bào Khmer vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững đại diện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.H.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng tuyên dương cho 100 cá nhân là hộ đồng bào Khmer vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững đại diện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tại buổi họp mặt, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã vận động Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ và Quỹ tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) trao tặng 90 căn nhà tình thương cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh./.

(bdt.baclieu.gov.vn)

Tin khác đã đăng