Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 – 2021 và quy hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2026Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, sáng ngày 21/7, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Ban Cán sự Đảng UBDT tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy ý kiến về danh […]

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan UBDT; các đồng chí Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ủy ban.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bước 3 và lưu ý: Do Ủy ban Dân tộc là cơ quan có tính đặc thù giúp tham mưu cho Đảng và Nhà nước quản lý công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc nên đối với các đồng chí được giới thiệu từ bên ngoài vào cần cân nhắc là cán bộ người dân tộc thiểu số; những đồng chí trưởng thành tại chỗ thì không phân biệt dân tộc đa số hay thiểu số; chú trọng giới thiệu nhân sự là cán bộ nữ.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên BCS Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo kết quả giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 – 2021 và giới thiệu quy hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt ngày 06/6/2017 của UBDT.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bước 3 lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026 của UBDT.

Kim Thu

Tin khác đã đăng