27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVTại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành việc kiện toàn 27 chức danh Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; […]

Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

(Nguồn: TTXVN)

Tin khác đã đăng